Raporty ZUS za zleceniobiorcę podejmującego równolegle pracę w innej firmie

Poniżej przykład wypełnienia raportów imiennych w przypadku zleceniobiorcy który w trakcie miesiąca podejmuje dodatkowo i równolegle zatrudnienie na umowę o pracę w innej firmie za wynagrodzeniem co najmniej minimalnym obowiązującym dla danego roku kalendarzowego.

 

Przykład

Umowa zlecenia zawarta od 04.01.2021  do 31.03.2021 zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego jest to jego jedyne zatrudnienie. Wynagrodzenie z umowy zlecenia wypłacane jest do 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od dnia 21.01.2021 zleceniobiorca podejmuje zatrudnienie w innej firmie na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne.

 

 

W okresach:

  • od 04. 01. 2021 do 20.01.2021 zleceniobiorca wykonywał zlecenie przez 51 godzin x 24 zł = 1 224 zł od tej kwoty zostały odprowadzone składki na ub. społeczne + na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z podjęciem od dnia 21 stycznia 2021 zatrudnienia w innej firmie na umowę o pracę za wynagrodzeniem co najmniej minimalnym z umowy zlecenia obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Zleceniobiorca od dnia 22.01.2021 zostaje wyrejestrowany z ubezpieczeń i od 21 01. 2021 zarejestrowany na formularzu ZZA tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

  • od 21. 01. 2021 do 29.01.2021 zleceniobiorca wykonywał zlecenie przez 10 godzin x 24 zł = 240 zł od tej kwoty odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

I. ZUS RCA za luty za okres wykonywania zlecenia od 04.01.2021 do 20.01.2021 gdzie wynagrodzenie zostało wypłacone 8 lutego 2021r.

 

II. ZUS RZA za luty za okres wykonywania zlecenia od 21.01.2021 do 29.01.2021 gdzie wynagrodzenie zostało wypłacone 8 lutego 2021r.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments