Wniosek o upadłość spółki – co powinno się o nim wiedzieć?

Złożenie wniosku o upadłość spółki jest obowiązkiem, który spoczywa na każdym z członków, którzy znajdują się w zarządzie. Na ogłoszenie upadłości mamy 30 dni od momentu, kiedy dłużnik stał się niewypłacalny, toteż należy pamiętać o tym, że niezgłoszenie tego faktu, traktowane jest jako przestępstwo i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, a także również karze pozbawienia wolności do 1 roku. Okazuje się więc, że konsekwencje mogą być bardzo poważne.

 

Co oznacza upadłości spółki?

Podjęcie decyzji o założeniu spółki i utworzenie jej jest o wiele prostsze i mniej problematyczne, aniżeli zakończenie działalności. Dzisiejsze czasy oferują nam bowiem możliwość utworzenia spółki, używając do tego celu internetu – co jest niesamowitą wygodą. Drugim sposobem jest oczywiście zawarcie umowy u notariusza, która będzie miała formę aktu notarialnego. Okazuje się jednak, że zakończenie prowadzenia działalności spółki jest o wiele cięższe i – jak pokazuje praktyka – znacznie bardziej kosztowne, dlatego zdecydowanie warto przemyśleć kwestię założenia spółki tak, aby w przyszłości nie nabawić się problemów, które związane będą z jej likwidacją lub ogłoszeniem upadłości.

Ogłoszenie upadłości spółki jest nieco podobne do jej likwidacji, jednak różni się w kilku aspektach. Warto pamiętać, że według prawa dłużnik staje się niewypłacalny w momencie, kiedy traci zdolność do spłaty zobowiązań. W takim właśnie momencie należy rozważyć złożenie wniosku o upadłość spółki.

 

Wniosek o upadłość spółki – kto może złożyć?

Taki wniosek o upadłość spółki może złożyć jedynie osoba, która jest do tego uprawniona, bowiem tylko wtedy wniosek o upadłość będzie skuteczny. Może to być dłużnik lub wierzyciel, ale okazuje się również, że nie tylko te osoby są do tego upoważnione, ponieważ wniosek taki może być również złożony przez każdego ze wspólników, którzy odpowiadają bez ograniczenia za zobowiązania spółki. Jeśli zaś chodzi o spółkę partnerską, to możliwość złożenia wniosku mają oczywiście partnerzy. Jakie są wymogi formalne, jeśli chodzi o ogłoszenie upadłości? Co powinien zawierać odpowiednio sporządzony wniosek? Wymogi te regulowane są przez kodeks postępowania cywilnego, według którego poprawnie sporządzony wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania każdego z członków zarządu oraz ewentualnych wspólników lub likwidatorów, jeśli ci są ustanowieni,
  • numer PESEL lub KRS dłużnika oraz jego miejsce zamieszkania wraz z adresem,
  • miejsce ośrodka podstawowej działalności,
  • uzasadnienie wniosku, informację na temat tego, czy dłużnik jest uczestnikiem, który podlega prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności albo systemu rozrachunku papierów wartościowych,
  • informację na temat tego, czy dłużnik jest spółką publiczną.

 

Wniosek o upadłość spółki gdzie złożyć w Poznaniu?

Wiele osób, które znalazły się w sytuacji, w której zmuszone są złożyć wniosek o upadłość spółki Poznań, zastanawia się, w które miejsce należy zanieść odpowiednio uzupełnione dokumenty. Jeśli więc chodzi o ogłoszenie upadłości spółki Poznań z pewnością jest miejscem, w którym damy radę wszystko załatwić. Nie musimy w takim razie udawać się w jakieś inne miejsca lub też załatwiać tej sprawy listownie – wystarczy, jeśli zgłosimy się do wydziału gospodarczego w sądzie rejonowym. Jeśli mamy do złożenia wniosek o upadłość Poznań posiada kilka sądów rejonowych, w których damy radę załatwić tę sprawę. Warto jednak wiedzieć, że wniosek powinien być złożony w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa. Jeśli natomiast posiadamy kilka takich zakładów, które znajdują się w rejonie różnych sądów – każdy z nich będzie właściwy.

Jeśli chodzi o złożenie wniosku o upadłość Poznań, tak jak każde inne miasto, wymaga od nas uiszczenie opłaty w wysokości 1 000 złotych. Dowód wniesienia tej opłaty powinien być dołączony do wniosku. Jako dłużnicy, nie możemy być zwolnieni z uregulowania kosztów sądowych, toteż warto być świadomym, że mamy obowiązek uiścić taką opłatę.

 

Jak wygląda ogłoszenie upadłości spółki?

Podsumowując – zgodnie z prawem dłużnikiem jest osoba prawna i obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ma każdy, kto posiada prawa do prowadzenie jej spraw oraz reprezentowania jej. Należy zrobić to w ciągu 30 dni, ponieważ wniosek złożony po tym terminie jest traktowany jak przestępstwo – w związku z czym zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. Złożenie go po terminie nie uchroni nas również przed odpowiedzialnością za długi spółki. Jeśli więc musimy wypełnić wniosek o upadłość spółki Poznań umożliwi nam załatwienie wszystkiego na miejscu, jeśli właśnie tam znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności, czyli siedziba naszej spółki.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments