Limit umów na czas określony po umowie na zastępstwo

Pracownik zatrudniony na czas usprawiedliwionej nieobecności za innego pracownika – umowa na zastępstwo. Po zakończeniu usprawiedliwionej nieobecności zastępowany pracownik wraca do pracy, a co za tym idzie z zastępującym pracownikiem umowa ulegnie rozwiązaniu, ale pracodawca chce kontynuować nadal współpracę z tym pracownikiem na podstawie umowy na czas określony. Czy umowa na zastępstwo i zaraz po niej umowa na czas określony będą wliczane do limitów 33+3 ?

 

Od kiedy liczymy limit 33+3

Na podstawie kodeksu pracy art. 251 § 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

wyłączenia:

  • 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

W przypadku zatrudnienia tego samego pracownika na czas określony po wcześniejszym zatrudnieniu na umowę na zastępstwo limit liczony jest od czasu podjęcia zatrudnienia na umowę na czas określony.  Wniosek z tego, że okres zatrudnienia na czas zastępstwa nie jest wliczany do limitu 33+3 czyli do terminowych ani ilościowych umów.

 

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo

Zawarcie umowy na czas określony/nieokreślony po umowie na zastępstwo powoduje wydłużenie okresu wypowiedzenia ponieważ długość okresu wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Umowy zawartej na czas zastępstwa nie wliczamy do limitów umów na czas określony, ale przy okresie wypowiedzenia staż pracy na podstawie umowy na zastępstwo należy uwzględnić przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony.

 

Z dniem 22 lutego 2016r. ustawa nowelizująca kodeks pracy wprowadziła zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony. Zgodnie z tymi przepisami łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments