Współczynnik urlopowy w 2013

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Współczynnik ten służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
Wartość współczynnika urlopowego dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie  w 2013 wynosi: 20,92

Zgodnie z rozporządzeniem współczynnik ustala się:

  • odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • otrzymany wynik dzieli się przez 12

Współczynnik wynika z następującego wyliczenia:

  • [365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych nieprzypadających w niedziele + 52 dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy)]=251,04
  • 254,04:12=20,92

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  •  dla 1/2 etatu 10,46
  • dla 3/4 etatu  15,69
  • dla 1/4 etatu   5,23
  • dla 1/3 etatu   6,97

 

Listę dni wolnych od pracy, wymienia ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 ze zm.)
1 stycznia (wtorek) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (niedziela) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
31 marca (niedziela) Wielkanoc
1 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (środa) Święto Pracy
3 maja (piątek) Święto Konstytucji 2 Maja
19 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
30 maja (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (czwartek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego
1 listopada (piątek) Wszystkich Świętych
11 listopada (poniedziałek) Święto Niepodległości
25 grudnia (środa) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (czwartek) Boże Narodzenie (drugi dzień)

 

Brak obowiązku wypłacenia ekwiwalentu

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Podstawa prawna:
-Rozporządzenie z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
-Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 ze zm.)
– Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments