Co zaskakującego mogę odliczyć od podatku w Niemczech?

Niemieckie prawo przewiduje różne ulgi podatkowe, czyli obniżki/zwolnienia z podatków, które powodują, że ostateczna wysokość opodatkowania lub podstawa podatkowa są niższe. Oprócz kosztów uzyskania przychodu, które podatnik może odliczyć także w Polsce, w Niemczech występuje wiele zaskakujących sytuacji, pozwalających na zmniejszenie kwoty opodatkowania.

 

Rozliczenie podatku z Niemiec – co można odliczyć od podatku w Niemczech?

Zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami, podatnicy mogą skorzystać z ulg w następujących sytuacjach:

 

  • jeśli ponoszą wydatki na zabezpieczenie – dotyczy to przede wszystkim składek na ubezpieczenia, np. chorobowe, od wypadków, od bezrobocia, od ryzyka utraty życia, korporacyjne ubezpieczenia rentowo-emerytalne, niektóre ubezpieczenia na życie, pielęgnacyjne, od odpowiedzialności cywilnej, od niezdolności do wykonywania zawodu;

 

  • wykonując pracę wolontariacką – praca wykonywana dobrowolnie nieodpłatnie może okazać się korzystna w trakcie rozliczenia podatkowego. Z uwagi na kwotę wolną od podatku, która uwzględnia prace dodatkowe, każda osoba w Niemczech od 2013 roku może zarobić kwotę ponad 2 tysięcy euro o nie jest zobowiązana do odprowadzania dochodów podatku od tych dochodów. Dotyczy to także działalności w stowarzyszeniach lub instytucjach społecznych w roli skarbnika, czy przewodniczącego, za które podatnik może otrzymać do kilkuset euro. Wynagrodzenia te również będą zwolnione od podatku i składek ubezpieczenia społecznego.

 

  • ponosząc szczególne wydatki, np. alimenty, podatek kościelny, renty, darowizny;

 

  • będąc członkami związków zawodowych – każdy, kogo dotyczy rozliczenie podatku z Niemiec i jest jednocześnie członkiem związku zawodowego lub stowarzyszenia zawodowego, może odliczyć od podatku pełną kwotę opłaconych składek. W przypadku korzystania z takiej ulgi po raz pierwszy, należy posiadać odpowiedni dokument potwierdzający fakt, że nie korzystaliśmy wcześniej z podobnej ulgi.

 

  • nadzwyczajne obciążenia, czyli np. koszty pielęgnacyjne na własnych rodziców i pomoc domową dla osoby chorej, w tym koszty leków, dojazdów do lekarzy, a także koszty pogrzebu bliskiej osoby z rodziny (spokrewnionej);

 

  • konieczności przeprowadzki związanej ze stosunkiem pracy. Warunek ten występuje, gdy np. pracownik zmienia miejsce pracy, by zaoszczędzić na dojazdach lub zmienia się miejsce wykonywania pracy. Koszty przeprowadzki są rozliczane ryczałtowo;

 

  • prowadzenia domowego gabinetu, jako miejsca pracy – jeśli podatnik jest w stanie wykazać, że jedno z pomieszczeń w wynajmowanym mieszkaniu jest wykorzystywane wyłącznie do pracy, istnieje możliwość odliczenia kosztów najmu od podatku. W tym celu musi zostać spełnionych kilka warunków, m.in. pracodawca nie udostępnia żadnego innego miejsca pracy lub gdy domowy gabinet stanowi główne miejsce wykonywania zawodu. Jeśli podatnik spełnia wszystkie warunki, wówczas w przypadku osób zatrudnionych kwota odliczenia może wynieść ponad tysiąc euro, natomiast w przypadku samozatrudnienia nie została nałożona górna granica odliczenia.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments