Radca prawny – kto to i czym się różni od adwokata?

Na kontakt z radcą prawnym lub adwokatem decydujemy się, gdy pojawiają się wątpliwości co do prawnej natury danego czynu. Do kogo zwrócić się w razie kłopotów? Pomimo różnego nazewnictwa w rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma takimi samymi profesjami, pomiędzy którymi istnieje zasadnicza różnica. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości przyjrzyjmy się, czym charakteryzują się obie profesje i do kogo zwrócić się z prośbą o pełnomocnictwo przed sądem w sprawach karnych, gospodarczych czy rodzinnych.

 

Radca prawny – kto to?

Obowiązki zawodowe dla tej profesji reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach, który jednoznacznie wskazuje na charakter usług: świadczenie pomocy prawnej. Innymi słowy, wykonawca zawodu zaufania publicznego zostaje zobowiązany do udzielania porad oraz konsultacji, świadczenia pomocy podczas wypełniania dokumentów czy opracowywaniu aktów prawnych, a także reprezentowania klientów (osób fizycznych, jednostek organizacyjnych) przed sądem w sprawach każdego typu.

 

Czym się różni radca prawny od adwokata?

Radca prawny/adwokat – zasadnicza różnica między tymi dwoma procesjami dotyczy stosunku pracy. Radca może wykonywać swój zawód, będąc jednocześnie zatrudnionym na postawie umowy cywilnoprawnej w ramach działającej spółki cywilnej lub handlowej składającej się z innych adwokatów bądź przedstawicieli tego samego zawodu. Innymi słowy, musi zostać zatrudniony przez przedsiębiorstwo, aby świadczyć pomoc i porady; w przeciwieństwie do adwokata, który wykonując wolny zawód, powinien posiadać własną działalność gospodarczą lub prowadzić spółkę.

W tym momencie pojawia się wątpliwość: czy zarówno adwokat, jak i radca prawny, to mecenas? Tak – miano to przysługuje zarówno jemu, jak i adwokatowi. Prawdopodobnie także z tego powodu wynikają tak częste pomyłki w rozumieniu, czym zajmują się przedstawiciele obu profesji. Warto zaznaczyć jednak przy tym, że „mecenas” jest zwrotem grzecznościowym, a nie tytułem zawodowym.

 

Radca prawny – czym się zajmuje?

Jak już wspomnieliśmy, oprócz świadczenia pomocy prawnej przedstawiciel omawianego zawodu występuje przed sądem w imieniu klienta jako obrońca lub pełnomocnik. Od lipca 2015 roku może pełnić funkcję obrońcy również w sprawach karnych oraz karnoskarbowych (co wcześniej nie było możliwe), istnieje jednak pewien istotny warunek – nie może on pozostawać w stosunku pracy.

 

Adwokat czy radca prawny?

Dla osoby, która potrzebuje wsparcia w zakresie prawa oraz poszukuje przedstawiciela, który będzie w stanie zaprezentować jego stanowisko przed sądem w sprawie cywilnej, handlowej, rodzinnej czy karnej, różnice między tymi dwoma profesjami nie powinny mieć żadnego znaczenia. Obecnie trwają starania o to, aby połączyć te zawody i ujednolicić stosowane obecnie nazewnictwo. Rozwiewając zatem wszelkie wątpliwości: przedstawiciele opisywanych profesji świadczą tę samą pomoc, a różnice wynikają nie tylko z naleciałości historycznych (reprezentantem w sprawach karnych mógł być przed zmianą wyłącznie adwokat), jak i stosunku pracy, w jakim musi pozostawać radca, aby świadczyć usługi określone przez ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments