Można udzielić bez sankcji mniej niż 14 dni urlopu wypoczynkowego

Podział urlopu na części

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.(art. 162 K.p.)

Nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniżenie wymiaru tego urlopu podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt. 2 K.p.)

 

W DGP nr 70 z dnia 02.09.2021 w artykule „Zbyt krótki urlop bez sankcji za wykroczenia” przedstawiona została odpowiedź Głównego Inspektoratu Pracy dla Gazety Podatkowej z 2 sierpnia 2021 r.

Odpowiedź GIP: „(…) wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy stanowi nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w literaturze prawniczej i akceptowanym przez Państwową Inspekcję Pracy nadmierne rozdrobnienie urlopu udzielanego na wniosek pracownika nie stanowi wykroczenia przeciwko jego prawom, jest jednak sprzeczne z treścią art. 162 Kodeksu pracy, który wprost wskazuje, iż co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Podsumowując, nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika. (…)”.

 

Nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments