Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

W 2022 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla danego roku kalendarzowego w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł.  a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych  19,70 zł.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą dla danego roku kalendarzowego.

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2022r.

 • 1/1 etat 3 010 zł
 • 3/4 etatu  2 257,50 zł
 • 1/2 etatu  1 505 zł
 • 1/4 etatu   752,50 zł

 

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – obowiązuje od 01.01.2017r.,
 • dodatku za staż pracy – obowiązuje od 01.01.2020r.

 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy uzupełnić wynagrodzenie do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się zasady uzupełniania wynagrodzenia jak w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w latach 2010 – 2022
rok wysokość minimalnego wynagrodzenia
2022 3 010 zł
2021 2 800 zł
2020 2 600 zł
2019 2 250 zł
2018 2 100 zł
2017 2 000 zł
2016 1 850 zł
2015 1 750 zł
2014 1 680 zł
2013 1 600 zł
2012 1 500 zł
2011 1 386 zł
2010 1 317 zł

 

 

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

 

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. ,
 • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments