Test z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Test składa się z 31 pytań jednokrotnego wyboru

2493

Test z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Test składa się z 31 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą sprawują:

2 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje:

3 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do: 

4 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej finansowanie partii politycznych:

5 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką:

6 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą:

7 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają: 

8 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki: 

9 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej: 

10 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, każdy przeciw komu prowadzone jest postepowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postepowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub: 

11 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina: 

12 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do ochrony prawnej:

13 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo dostępu do:

14 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do: 

15 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do nauki. Nauka jest obowiązkowa do: 

16 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: 

17 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Sejm i Senat są wybierane na: 

18 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy: 

19 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Sejm i Senat obradują na:

20 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Sejm rozpatruje projekt ustawy:

21 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje:

22 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza:

23 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu:      

24 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za:

25 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej: 

26 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na:

27 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje:

28 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu: 

29 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny składa się:

30 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny składa się 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na: 

31 / 31

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko: 

Twój wynik to

Średni wynik to 74%

0%

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments