Test ze zmian w ustawie zasiłkowej obowiązujących od stycznia 2022

Test ze zmian w ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od stycznia 2022 r.

Test składa się z 12 pytań jednokrotnego wyboru.

 

1815

Test ze zmian w ustawie zasiłkowej obowiązujących od stycznia 2022

Test składa się z 12 pytań jednokrotnego wyboru

1 / 12

Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy przypadających po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez:

2 / 12

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała:

3 / 12

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła:

4 / 12

Miesięczny zasiłek chorobowy, za okres pobytu w szpitalu wynosi:

5 / 12

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

6 / 12

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje osobie która:

7 / 12

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

8 / 12

Ubezpieczonej będącej pracownicą przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego:

9 / 12

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż:

10 / 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od:

11 / 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłki wypłaca na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od  dnia:

12 / 12

Jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie z winy ubezpieczonego, wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych ubezpieczonemu:

Twój wynik to

Średni wynik to 78%

0%

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments