Wysokość ekwiwalentu za urlop w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Współczynnik służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Wartość współczynnika urlopowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w 2022 roku wynosi: 20,92

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu  20,92
  • dla 3 /4 etatu  15,69
  • dla 1 /2 etatu 10,46
  • dla 1 /3 etatu 6,97
  • dla 1 /4 etatu 5,23

 

Wynagrodzenie określone w umowie o pracę w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu w pełnej wysokości, bez znaczenia jest, że pracownik nie przepracował pełnego miesiąca i nie otrzymał wynagrodzenia w pełnej wysokości.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na cały etat od 13 stycznia 2022 r. umowa rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 21 stycznia 2022r. Pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości brutto 3 400 zł. Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu w skali roku, pracodawca zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za 3 dni x 8 godzin = 24 godziny urlopu.

  • 3 400 zł : 20,92 = 162,52 zł ekwiwalent za 1 dzień urlopu
  • 162,52 zł : 8h = 20,31 zł  ekwiwalent za 1 godzinę urlopu
  • 20,31 zł x 24 h = 487,44 zł ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu od 13 stycznia 2022 r. umowa rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 21 stycznia 2022r. Pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 2 400 zł. Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu w skali roku, pracodawca zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za 1 dzień = 8 h urlopu

Podstawa ekwiwalentu: 2 400 zł

2 400 zł : 10,46 = 229,44 zł

(229,44zł : 8h) x 8h = 229,44 zł ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jeden dzień urlopu  równa się 8 godzin

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca sygn. GPP–110–4560–92–1/10/PE/RP

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments