Terminy składania dokumentów i opłacania składek ZUS

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc do:

  • 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną, przykładowo: spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, ZOZ, spółki kapitałowe (spółki akcyjne, spółki z o.o.)
  • 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek czyli płatnicy składek opłacający składki na własne ubezpieczenie, wspólnicy spółek, przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

 

Jeżeli koniec terminu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe kody terminu przesyłania deklaracji i raportów:

I w polu 01 deklaracji ZUS DRA należy wpisać:

  • 1 ­ – dla deklaracji składanych do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 3 – dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 6 – dla deklaracji składanych do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

ZUS DRA

 

 

W polu 02 – wpisujemy identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należne składki. W tym polu należy wpisać takie dane jak: numer/miesiąc/rok Jeżeli pierwszy raz za dany miesiąc jest składana deklaracja to jej numer wynosi 01 każde kolejne złożenie deklaracji za ten sam okres to 02,03,04 itd.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2366 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments