Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 490 zł.

oraz  minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł.

 

Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 600 zł.

oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą dla danego roku kalendarzowego.

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy od 01.01.2023r.

 • 1/1 etat  3 490 zł
 • 3/4 etatu  2 617,50 zł
 • 1/2 etatu  1 745 zł
 • 1/4 etatu   872,50 zł

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy od 01.07.2023r.

 • 1/1 etat   3 600 zł
 • 3/4 etatu  2 700 zł
 • 1/2 etatu  1 800 zł
 • 1/4 etatu   900 zł

 

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – obowiązuje od 01.01.2017r.,
 • dodatku za staż pracy – obowiązuje od 01.01.2020r.

 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy uzupełnić wynagrodzenie do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się zasady uzupełniania wynagrodzenia jak w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł, dodatkowo premię regulaminową 600 zł i dodatek za pełnienie funkcji kierowniczej 290 zł. Jego płaca minimalna w styczniu 2023 r. wyniesie 3 490 zł brutto.

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w latach 2010 – 2023
rok wysokość minimalnego wynagrodzenia
od 01 lipca 2023 3 600 zł
od 01 stycznia 2023 3 490 zł
2022 3 010 zł
2021 2 800 zł
2020 2 600 zł
2019 2 250 zł
2018 2 100 zł
2017 2 000 zł
2016 1 850 zł
2015 1 750 zł
2014 1 680 zł
2013 1 600 zł
2012 1 500 zł
2011 1 386 zł
2010 1 317 zł

 

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

 

 

Podstawa prawna:

 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. ,
 •  ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments