Ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 roku

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (art. 19 ust. 1 ustawy o sus)

 

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2022 wynosi: 5 922 zł

 

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022r. wynosi: 177 660,00 zł  (5 922 zł x 30). Od nadwyżki ponad kwotę 177 660 zł nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Ograniczenie nie ma zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2022

 

Okres nieopłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, traktuje się jak okres ubezpieczenia w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Kilku płatników składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek (uwzględniamy podstawę ze wszystkich tytułów ubezpieczeniowych np.: umowa o prace, umowa zlecenie przy czym nie ma znaczenia czy ubezpieczenie z danego tytułu jest dobrowolne czy obowiązkowe), ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.

Można zwrócić się do ZUS w celu ustalenia przekroczenia ocznej podstawy wymiaru składek na wniosku RRP.

 

Rok Kwoty graniczne rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ZUS w poszczególnych latach:
2022 177 660,00 zł
2021 157 770,00 zł
2020 156 810,00 zł
2019 142 950,00 zł
2018 133 290,00 zł
2017 127 890,00 zł
2016 121 650,00 zł
2015 118 770,00 zł
2014 112 380,00 zł
2013 111 390,00 zł
2012 105 780,00 zł
2011 100 770,00 zł
2010   94 380,00 zł
2009   95 790,00 zł
2008   85 290,00 zł
2007   78 480,00 zł
2006   73 560,00 zł
2005   72 690,00 zł
2004   68 700,00 zł
2003   65 850,00 zł
2002   64 620,00 zł
2001   62 940,00 zł
2000   54 780,00 zł
1999   50 375,22 zł

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments