Skup długów – jak to działa?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą lub odpowiadająca za wyniki finansowe w firmach wie, jak ważne jest zachowanie płynności w tym zakresie. Poważną przeszkodą na drodze do utrzymania tego stanu mogą okazać się jednak zaległości kontrahentów. Skumulowane stanowią główną przyczynę zatorów płatniczych, a w konsekwencji problemów przedsiębiorstwa. Gdy stają się szczególnie dokuczliwe, warto rozważyć nawiązanie współpracy z firmami oferującymi skup długów. Z czym wiąże się sprzedaż wierzytelności? Czy takie działanie się opłaca?

1. Na czym polega skup długów?

2. Sprzedaż długów – zalety i wady

3. Kiedy nie można sprzedać wierzytelności?

Skup długów to opcja, z której chętnie korzystają jednoosobowe działalności gospodarcze i niewielkie firmy, w przypadku których ewentualne opóźnienia w płatnościach powodują poważne kłopoty w regulowaniu własnych zobowiązań, utrzymaniu płynności finansowej i przekazywaniu środków na inwestycje. Ta opcja jednak dostępna jest nie tylko dla nich.

 

Na czym polega skup długów?

Zacznijmy nasze wyjaśnienia od początku… Zgodnie z przepisami polskiego prawa wierzyciel może próbować odzyskać dług samodzielnie lub przekazać go firmie, której specjalizacją jest wykup długów. Omawiany skup wierzytelności to nic innego jak uregulowane Kodeksem cywilnym przeniesienie praw do wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania, wraz z odsetkami, na inny podmiot.

Dokładny przepis głosi, że: wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (Kodeks cywilny, art. 509 § 1). Warto zapamiętać tę regułę, bo będziemy jeszcze do niej powracać. Ważne, aby informacja dotycząca przeniesienia praw do wierzytelności trafiła do dłużnika w formie zawiadomienia o cesji wierzytelności.

Skup długów, skup faktur, skup wierzytelności – pod takimi hasłami można poszukiwać firmy, która zdecyduje się na wykup wierzytelności. Wycena takiego zadłużenia odbywa się na podstawie wywiadu gospodarczego na temat płatnika i stopnia jego niewypłacalności. Oczywiście, zajmujący się skupem wierzytelności chcą na tym zarobić, a koszty kalkulowane są także z myślą o zróżnicowanym poziomie trudności odzyskania środków.

 

Sprzedaż długów – zalety i wady

Najczęściej skorzystanie z opcji, jaką jest skupowanie wierzytelności, rekomenduje się firmom potrzebującym szybkiego napływu gotówki. Taką możliwością powinni zainteresować się także ci, którzy nie chcą stresować się faktem istnienia niezapłaconych faktur i osobistego upominania dłużnika, a także dążący do zaoszczędzenia czasu i ograniczenia ryzyka.

Dług i zaległe odsetki przeniesione na inny podmiot pozwalają szybko odzyskać część zaległości bez ryzykowania perspektywą rychłej niewypłacalności kontrahenta. Firma nie musi także angażować się – organizacyjnie i finansowo – w samodzielną windykację.

Czy wobec tylu korzyści sprzedaż długów ma jakieś wady? Niektórzy za mankament uznają:

  • odzyskanie tylko części należności,
  • utratę dobrych relacji z kontrahentem,
  • ograniczenia dotyczące sprzedaży długu.

Pierwsze dwa aspekty wymagają indywidualnej analizy. O ograniczeniach opowiemy za chwilę.

 

Kiedy nie można sprzedać wierzytelności?

Istnieje kilka ograniczeń, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić sprzedaż nieruchomości. Należą do nich:

  • zastrzeżenie w umowie, z którego wynika, że dług nie może zostać sprzedany,
  • niemożność przeniesienia praw niezbywalnych z mocy ustawy, np. prawa pierwokupu, odkupu, służebności osobistej,
  • toczące się postępowanie reklamacyjne.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments