Test kwalifikacyjny do pracy w ZUS

Poniżej przykładowy test składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących ustaw podanych w ogłoszeniu o naborze.

 

Przykładowo stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Zostały określone wymagania dodatkowe na to stanowisko:

  • znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzeń do tej Ustawy,
  • znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość Ustawy o świadczeniach przysługujących z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 

 

8638

Test kwalifikacyjny do pracy w ZUS

Test składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru

1 / 20

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała:  

2 / 20

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż przez:   

3 / 20

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy: 

4 / 20

Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek choroby przysługuje nie dłużej niż przez:

5 / 20

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolności do pracy lub niemożność wykonywania pracy: 

6 / 20

Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się:   

7 / 20

Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych:

8 / 20

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego: 

9 / 20

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez:

10 / 20

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

11 / 20

Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:        

12 / 20

Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku ubezpieczonej – matki dziecka, która nie później niż 21 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze zasiłek macierzyński za te okresy wynosi:

13 / 20

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wnosi:  

14 / 20

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa był krótsza niż:

15 / 20

Podstawa wymiaru zasiłku przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca: 

16 / 20

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującemu ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres:

17 / 20

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje jeżeli:

18 / 20

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje:

19 / 20

Wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez:

20 / 20

Pracownicy od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: 

Twój wynik to

Średni wynik to 53%

0%

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments