Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku

 

 

Minimalna płaca w 2014 roku wzrośnie o 80 zł w porównaniu do 2013 roku i wynosić będzie  1 680 zł brutto

Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że zatrudniony po raz pierwszy w roku 2014, nie może zarobić mniej niż 1 344 zł ( 80% z 1 680 zł)

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty powyższe ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost kosztów po stronie pracodawcy. Wzrost kosztów przedstawia poniższa tabela (porównanie wynagrodzenia minimalnego za rok 2013 i 2014)

 

Wynagrodzenie
brutto

Koszty pracodawcy

Ubezpieczenie

emerytalne

9,76 %

Ubezpieczenie

rentowe

6,50 %

Ubezpieczenie

wypadkowe

1,93 %

FP

2,45%

FGŚP

0,10%

Suma

1 600 zł.

156.16

104,00

30,88

39,20

1,60

1 931,84

1 680 zł.

163,97

109,20

32,42

41,16

1,68

2 028,43

 

 

 

Suma składek ZUS za jednego pracownika ponoszone przez pracodawcę:
9,76% + 6,50% + 1,93% + 2,45% + 0,10% = 20,74%

1 600 zł x 20,74 % = 331,84 zł.
1680 zł x 20,74 % = 348,43 zł.

Wzrost kosztów za jednego pracownika
348,43 – 331,84 = 16,59 zł + 80 zł = 96,59 zł o tyle wzrośnie koszt miesięczny zatrudnienia jednego pracownika.

 

Pracownik po podwyżce płacy minimalnej skorzysta miesięcznie netto 55,82 zł

 

Wynagrodzenie

brutto

Koszty pracownika

Ub. emerytalne

9,76 %

Ub.

rentowe

1,50 %

Ub.

chorobowe

2,45 %

Ub.

zdrowotne

7,75 %

Podatek

dochodowy

Netto dowypłaty
1 600 zł 156,16 24,00 39,20 124,26 75,00 1 181,38
1 680 zł 163,97 25,20 41,16 130,47 82,00 1 237,20

 

Suma składek ZUS plus podatek  ponoszone przez pracownika:

1600 zł  kwota: 418,62 zł.

1680 zł kwota:  442,80 zł

 

Suma składek  od pracownika i pracodawcy do odprowadzenia do ZUS i US

od wynagrodzenia 1 600 zł kwota: 331,80 + 418,62 = 750,46 zł

od wynagrodzenia 1 680 zł kwota: 348,43 + 442,80 =  791,23 zł

Print Friendly, PDF & Email