Bezpłatny urlop opiekuńczy na opiekę od kwietnia 2023

Za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 9 marca 2023 r. która została opublikowana w Dz.U. 4 kwietnia 2023 r. Co oznacza, że nowe przepisy wejdą w życie od 26.04.2023 r. czyli po 21 dniach od ogłoszenia.

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

 

Za członka rodziny uważa się: syna, córkę, matkę ojca lub małżonka.

 

Urlop opiekuńczy tylko na wniosek pracownika

Urlopu opiekuńczego udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

We wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby.

 

Urlopu opiekuńczego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Za okres urlopu opiekuńczego nie przysługuje wynagrodzenie.

 

Nowy urlop opiekuńczy jest urlopem dodatkowy a nie w zamian za 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy dla wychowujących dziecko w wieku do 14 lat (art. 188 K.p).

 

Zmiany w Kodeksie pracy mają na celu implementację postanowień dyrektyw:

  • Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.
  • Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments