Urlop bezpłatny pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego

Jeżeli okres niewykonywania pracy przypada po dniu nabycia prawa do urlopu, wówczas jego wymiar obniża się proporcjonalnie, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.

 

Proporcjonalne obniżenie wymiaru nabytego urlopu wypoczynkowego powodują następujące rodzaje nieobecności:

1) urlop bezpłatny,

2) pełnienie zasadniczej służby wojskowej, pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, pełnienia służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby, odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy albo pełnienia służby zastępczej,

3) tymczasowe aresztowanie,

4) odbywanie kary pozbawienia wolności,

5) nieusprawiedliwiona nieobecności w pracy.

 

Ustalenie wymiaru urlopu w sposób proporcjonalny (art. 155(2) § 1 K.p.) następuje jedynie wtedy, gdy okres nieobecności pracownika w pracy trwa co najmniej 1 miesiąc.

 

Przykład

Pracownik z dniem 1 stycznia 2023 roku nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu wykorzystał 4 dni, marcu 3 dni, kwietniu 6 dni a w lipcu 13 dni razem 26 dni. W sierpniu i we wrześniu korzystał z urlopu bezpłatnego. Urlop wykorzystany nie ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu.

 

Przykład

Pracownik z dniem 1 stycznia 2023 roku nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu wykorzystał 4 dni, w sierpniu planuje wykorzystać 14 dni a w grudniu 8 dni urlopu. W połowie maja zawnioskował o urlop bezpłatny na okres czerwca i lipca. Wymiar urlopu wypoczynkowego ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu po zaokrągleniu będzie wynosił 22 dni. Plan urlopów będzie wymagał korekty.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments