Minimalna podstawa wymiaru zasiłku w 2024 roku

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrosła minimalna podstawa wymiaru zasiłku.

Płaca minimalna w 2024 wzrośnie dwa razy

Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4 242 zł.

Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4 300 zł.

 

Wymiar etatu Wynagrodzenie brutto od 01.01.2024

4 242 zł

Wynagrodzenie brutto    od 01.07.2024

4 300 zł

3/4 3 181,50 3 225
1/2 2 121,00 2 150
1/4 1 060,50 1 075
1/8 530,25 537,50

 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% (emerytalne 9,76% + rentowe 1,50% + chorobowe 2,45%) tj. kwoty składek opłacanych przez ubezpieczonego, art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

 

Poniższe podstawy ustalane są dla:

 • wynagrodzenia chorobowego art. 92 Kodeksu pracy,
 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłku ojcowskiego,
 • zasiłku opiekuńczego.

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnej podstawy wymiaru zasiłku od 01.01.2024r.

Wymiar czasu pracy Podstawa wymiaru zasiłku
1 etat  3 660,42 zł   (4 242 zł – 13,71%)
3 / 4 etatu  2 745,32 zł   (3 181,50 zł – 13,71%)
1 /2 etatu  1 830,21 zł   (2 121 zł – 13,71%)
1 /4 etatu     915,11 zł   (1 060,50 zł – 13,71%)
1/8 etatu     457,55 zł   (530,25 zł – 13,71%)

 

Poniżej przykłady wysokości minimalnej podstawy wymiaru zasiłku od 01.07.2024r.

Wymiar czasu pracy Podstawa wymiaru zasiłku
1 etat  3 710,47 zł   (4 300 zł – 13,71%)
3 / 4 etatu  2 782,85 zł   (3 225 zł – 13,71%)
1 /2 etatu  1 855,24 zł   (2 150 zł – 13,71%)
1 /4 etatu     927,62 zł   (1 075 zł – 13,71%)
1 /8 etatu     463,81 zł   (537,50 zł – 13,71%)

 

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – obowiązuje od 01.01.2017r.
 • dodatku za staż pracy obowiązuje od 01.01.2020r.
 • dodatku za szczególne warunki pracy od 01.01.2024 r.

 

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia podstawa wymiaru zasiłku w 2024r. ulegnie podwyższeniu z mocy prawa.

 

Przykład

Pracownik był niezdolny do pracy w okresie od 15.06.2024r do 31.08.2024r. zatrudniony na cały etat za wynagrodzeniem minimalnym. Podstawa wymiaru zasiłku za okres od:

 • 06 do 30.06.2024 wynosi:  3 660,42 zł   (4 242 zł – 13,71%)
 • 07. do 31.08.2024 wynosi: 3 710,47 zł (4 300 zł – 13,71%)

 

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments