Rodzaje roszczeń pracowniczych

Roszczenia pracownicze można podzielić na kilka rodzajów:

 

I. roszczenia odwoławcze:

 1. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę art. 44 k.p.
 2. odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia art. 56 k.p.
 3. odwołanie od stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy art. 67 k.p.
 4. odwołanie od decyzji o odmowie sprostowania świadectwa pracy art. 97 § 2 1 k.p.
 5. odwołanie od kary porządkowej art. 112 § 2 k.p.

 

II. roszczenia mające na celu ustalenie treści, podstawy czy istnienia stosunku pracy:

 1. ustalenie istnienia stosunku pracy art. 22 k.p.
 2. ustalenie podstawy zatrudnienia przykładowo na podstawie mianowania czy umowy na czas nieokreślony – art. 10 ust. 5 KN, art. 251 k.p.

 

III. roszczenia finansowe:

 1. odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu art. 183d k.p.
 2. odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia art. 361 k.p.
 3. odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy art. 55 § 11 k.p.
 4. odszkodowanie za mobbing art. 94§ 4 k.p.
 5. zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem art. 943 § 3 k.p.
 6. odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy art. 99 § 2 k.p.
 7. roszczenie o wynagrodzenie,
 8. roszczenie o ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego art. 2377 § 4 k.p.
 9. roszczenie o ekwiwalent za pranie odzieży roboczej art. 2379 § 3 k.p.

 

IV. roszczenia pracodawcy względem pracownika:

 1. odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika art. 611 k.p.
 2. odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych art. 119 k.p.
 3. zwrot nienależnego wynagrodzenia za pracę art. 405 k.c. w zw. z art. 300 k.p.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments