Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu do czerwca 2024 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           4 242 zł
 • 3 / 4 etatu     3 181,50 zł
 • 1 / 2 etatu     2 121,00 zł
 • 1 / 4 etatu      1 060,50 zł
 • 1 / 8 etatu     530,25 zł

 

Płaca minimalna w 2024 wzrośnie dwa razy

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 2 121 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 2 121 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek:  300 zł (złożony PIT-2)
 • Stawka podatku 12%
 • Pracownik powyżej 26 lat, nie należy do PPK

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • składka emerytalna: 2 121 zł  x 9,76 % = 207,01 zł
 • składka rentowa: 2 121 zł x 1,5 % = 31,82 zł
 • składka chorobowa: 2 121 zł  x  2,45 % = 51,96 zł

suma: 290,79 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 2 121 zł – 290,79 zł = 1 830,21 zł  x 9 % = 164,72 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 2 121 zł – 290,79 zł  – 250 zł = 1 580,21 = 1 580 zł (po zaokrągleniu)
 • 1 580 zł  x  12 % = 189,60 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę zmniejszającą: 300 zł

 • 189,60 zł – 300 zł = 0 zł  zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

 

Skala podatkowa w 2023 roku

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 2 121 zł.

2 121 zł – 290,79 zł – 164,72 zł = 1 665,49 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2023 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

 

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 2 121 zł  x 9,76 % = 207,01 zł
 • składka rentowa: 2 121 zł x 1,5 % = 31,82 zł
 • składka chorobowa: 2 121 zł  x  2,45 % = 51,96 zł
 • składka zdrowotna:  1 830,21 zł  x 9 % = 164,72 zł
 • zaliczka na podatek = 0 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika:  455,51 zł 

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 2 121 zł x 9,76 % = 207,01 zł
 • składka rentowa: 2 121 zł x 6,50 % = 137,87 zł
 • składka wypadkowa: 2 121 zł x 1,67 % = 35,42 zł
 • składka na FGŚP: 2 121 zł x 0,10 % = 2,12 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  382,42 zł

 

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Koszt zatrudnienia pracownika na pół etatu do czerwca 2024 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 1 665,49 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 455,51 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 382,42 zł

1 665,49 zł + 455,51 zł + 382,42 zł = 2 503,42 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób: 2 121 zł (wynagrodzenie brutto) + 382,42 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 2 503,42 zł

Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat do czerwca 2024 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 do czerwca 2024 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu do czerwca 2024 roku

 

Minimalne wynagrodzenie netto na 1/8 etatu do czerwca 2024 roku

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. ,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments