Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024 roku

Współczynnik urlopowy stosujemy do obliczenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

 

Współczynnik służy do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Wartość współczynnika urlopowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w 2024 roku wynosi: 20,92

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • dla  3 /4 etatu wynosi: 20,92 x  3 /4 = 15,69
 • dla 1 /2 etatu wynosi: 20,92 x 1 /2 = 10,46
 • dla 1 /3 etatu wynosi: 20,92 x 1 /3 = 6,97
 • dla 1 /4 etatu wynosi: 20,92 x 1 /4 = 5,23

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w bieżącym roku kalendarzowym, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy bieżący. Przykładowo jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2024r  za lata 2023,2022 stosujemy współczynnik z 2024 roku.

 

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia, współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego (roku ustania zatrudnienia).

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

 1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę oraz innych stałych składników wynagrodzenia, takich jak: dodatki funkcyjne, stażowe, stała miesięczna premia regulaminowa (§ 15 rozporządzenia),
 2. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (§ 16 rozporządzenia),
 3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do składników wynagrodzeń należą przykładowo: premie kwartalne lub roczne (§ 17 rozporządzenia).

 

Przykład

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 6 800 zł , świadczy pracę w wymiarze całego etatu. Z dniem 31.03.2024 ustaje jego zatrudnienie oraz pozostaje 4 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za które pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu.

Podstawa ekwiwalentu: 6 800 zł

 • 6 800 zł : 20,92 = 325,05 zł ekwiwalent za 1 dzień urlopu

Obliczamy wynagrodzenie pracownika za 1 godzinę pracy:

 • 325,05 zł : 8h = 40,63 zł

ustalamy liczbę godzin urlopu:

 • 4 dni urlopu x 8 godzin = 32 godziny

mnożymy liczbę godzin urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

 • 32h x 40,63 zł = 1 300,16 zł

Pracownikowi za 4 dni (32h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 1 300,16 zł brutto.

 

Przykład

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni tj. 48 h ( 6 dni x 8h = 48 godzin). Pracownik był zatrudniony do 31.03.2024  w wymiarze całego etatu, pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 8 godziny dziennie, a jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 4 800 zł oraz ze składników zmiennych – premii miesięcznych:
luty 2024r.   – 600 zł
styczeń 2024r.  – 900 zł
grudzień 2023r.– 0 zł

600 zł + 900 zł = 1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Podstawa ekwiwalentu: 4 800 zł + 500 zł = 5 300 zł

 • 5 300 zł : 20,92 = 253,35 zł
 • (253,35zł : 8h) x 48h = 1 520,10 zł

Pracownikowi za 6 dni (48h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 1 520,10 zł brutto.

 

Współczynnik urlopowy w 2024 roku

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments