Urlop wychowawczy po zmianach

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy z tym, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa do wykorzystania tego jednego miesiąca  nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów.

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy jeżeli:

– drugi rodzic dziecka nie żyje,

– drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

– drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Przykład

Pracownica posiadająca 1,5 roczne dziecko wystąpiła z wnioskiem do pracodawcy o 36 – miesięczny urlop wychowawczy, jednocześnie ojciec dziecka ma pełną władzę rodzicielską. Pracownica może skorzystać z 35 miesięcy urlopu, jeden miesiąc ma prawo wykorzystać ojciec dziecka, jeżeli ojciec dziecka nie skorzysta z przysługującego mu prawa to urlop przepada.

Jednoczesne wykorzystanie urlopu

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. (art. 186 § 6) (przed zmianą 3 miesiące)

 

Proporcjonalne obniżenie urlopu wypoczynkowego

W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego i jednocześnie korzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wychowawczego, następnie w tym samym roku wraca do pracy, urlop wypoczynkowy nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. (Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy od 1 października 2013 r.)

Przykład

Pracownik z dniem 1 stycznia 2014 nabył prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego następnie od 1 marca do 30 września 2014 r udzielono mu urlopu wychowawczego. Pracownik  przed urlopem wychowawczym nie korzystał z urlopu wypoczynkowego w związku z powyższym wracając do pracy z dniem 1 października urlop wypoczynkowy nie zostanie mu proporcjonalnie obniżony będzie on miał prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego.

 

Stan prawny do

30 września 2013

Stan prawny od

1 października 2013

Wymiar urlopu Do 3 lat z czego drugi rodzic nie ma zagwarantowanego minimalnego okresu urlopu 36 miesięcy z czego jeden miesiąc urlopu może być wykorzystany tylko przez jednego z rodziców
Jednoczesne wykorzystanie Jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka mogą być wykorzystane 3 miesiące urlopu wychowawczego Jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka mogą być wykorzystane 4 miesiące urlopu wychowawczego
Podział na części Urlop wychowawczy można podzielić na 4 części Urlop wychowawczy można podzielić na 5 części
Wiek dziecka Nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia Nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia
Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu obniżeniu Urlop wypoczynkowy nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu
Przedawnienie roszczenia Korzystanie z urlopu wychowawczego nie ma wpływu na bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments