Informacja o wysokości składek ZUS z umowy ryczałtowej do odliczenia w zeznaniu rocznym

Nie sporządza się informacji PIT-11 dla przychodów, pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz pobranych składek ZUS z umów ryczałtowych.

 

Dochodów z umów ryczałtowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, jednak jest możliwość ale nie obowiązek odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne które zostały pobrane z umowy ryczałtowej  od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

 

Podstawą odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne może być np.:

  • rachunki do umów ryczałtowych,
  • informacja od płatnika o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

 

 

Nie podlegają odliczeniu od dochodu tylko składki społeczne, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony z podatku w ramach ulgi dla młodych.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Print Friendly, PDF & Email