Oświadczenie dotyczące rezygnacji z już rozpoczętego urlopu wychowawczego

W przypadku rozpoczętego urlopu wychowawczego wycofanie wniosku nie jest możliwe, jedynie możemy zrezygnować z urlopu.

 

Przepis Kodeksu pracy mówi, że: Pracownik może zrezygnować z już rozpoczętego urlopu  wychowawczego:

  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

 

 

W przypadku niezachowania 30 dniowego terminu, pracodawca dopuszcza pracownika do pracy nie wcześniej niż po upływie 30 dni licząc od dnia zawiadomienia o powrocie pracownika do pracy.

 

Przykład

W dniu 17 stycznia 2022r. pracownica zawiadomiła pracodawcę o rezygnacji z urlopu i powrocie do pracy od 1 lutego 2022r. W związku z nie zachowaniem 30 dniowego terminu, pracodawca dopuszcza pracownicę do pracy po upływie 30 dni tj. w dniu 16 lutego 2022r.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Print Friendly, PDF & Email