Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, znaczenie ma gdzie pracownik przebywa z zamiarem stałego pobytu lub czasowego a nie miejsce gdzie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy.

 

Koszty uzyskania przychodów z tytułu na podstawie art. 22 ust 2 pkt 1:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracy nakładczej

 

 1. Wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł ­ – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – w przypadku gdy:
 • miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
 • podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 1. nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 

Zestawienie kosztów uzyskania przychodów w tabeli

 

Przy zatrudnieniu na jednym etacie w miejscu zamieszkania miesięcznie: 250 zł

rocznie: 250zł x 12 miesięcy = 3 000 zł

poza miejscem zamieszkania miesięcznie 300 zł

rocznie: 300 zł x 12 miesięcy= 3 600 zł

Przy zatrudnieniu na kilku etatach w miejscu zamieszkania roczny limit: 4 500 zł
poza miejscem zamieszkania roczny limit: 5 400 zł

 

 

Koszty uzyskania przychodu podlegają ograniczeniu do wysokości rocznego limitu: 4 500zł lub 5 400zł  dopiero w zeznaniu rocznym.

 

Podwyższone koszty uzyskania przychodów mogą być odliczane u kilku pracodawców pod warunkiem złożenia u każdego z nich oświadczenia i spełniania warunków. Koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć 5 400 zł za rok podatkowy w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż z jednego tytułu.

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracy nakładczej.

 

Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodu na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia. Nie ma potrzeby składania oświadczenia co roku, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email