Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Zgodnie z art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków  wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

 

Pracownik który podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy w trybie art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy powinien złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy na piśmie.

 

 

Print Friendly, PDF & Email