Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Każda ze stron pracodawca czy pracownik może zaproponować rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

 

Każdą umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron: umowę na czas określony, nieokreślony, na okres próbny.

 

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
  • z upływem czasu, na który była zawarta.

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email