Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych

Osoby uzyskujące przychody m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło mogą skorzystać w trakcie roku z zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy po spełnieniu warunków.

 

Celu złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek podatkowych należy spełnić dwa warunki łącznie:

  • roczne przychody nie mogą przekroczyć 30 000 zł
  • nie można uzyskiwać przychodów od których zaliczki na podatek pomniejszane są o kwotę  stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – czyli przychodów rozliczanych według skali podatkowej.

 

Płatnik nie pobiera zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

 

 

Podstawa prawna:

  • art. 41 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Print Friendly, PDF & Email