Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodów

Jeżeli pracownik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tych kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymał wniosek.

 

Koszty uzyskania przychodów z tytułu na podstawie art. 22 ust 2 pkt 1:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • pracy nakładczej

 

  1. Wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł ­ – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w dwóch zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w jednym z tych zakładów nie chce mieć stosowanych kosztów uzyskania przychodów. Taka możliwość jest dopiero od 01.01.2022r do tej pory nie było możliwości nie stosowania kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu wynagrodzenia.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Print Friendly, PDF & Email