Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy

Pracownik niezależnie od osiąganych dochodów może złożyć pracodawcy oświadczenie o pobieraniu wyższej zaliczki na podatek dochodowy 32% zamiast 17%.

W tym przypadku w celu pobierania wyższej zaliczki pracownik nie musi spełnić innych warunków wystarczy sam wniosek.

Art. 41a nie przewiduje od którego miesiąca licząc od dnia złożenia oświadczenia pracodawca jest zobowiązany obliczać podatek według wyższej stawki, dlatego we wniosku należy zaznaczyć miesiąc od którego ma ta zmiana nastąpić.

 

 

Podstawa prawna:

  • art. 41a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Print Friendly, PDF & Email