Wniosek o urlop macierzyński składany po porodzie

Termin złożenia wniosku: 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu

 

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni ­­– w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

 

 

Przed przewidywaną data porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Print Friendly, PDF & Email