ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Od 1 września 2021 obowiązuje nowy formularz ZAP-3 który przekazujemy do US jeżeli chcemy zaktualizować swoje dane związane z podatkami takie jak:

 

Część B.2.

  • adres miejsca zamieszkania

Cześć B.3.

  • dane kontaktowe takie jak: telefon, fax, e-mail. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe

Cześć B.3.1.

  • adres elektroniczny – w tej części aktualizujemy stan poprzedni

Cześć B.3.2.

  • adres do korespondencji – podajemy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Cześć B.4.

  • rachunek osobisty do zwrotu podatku lub nadpłaty

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.07.2021r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.
Print Friendly, PDF & Email