Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może być przydatne przykładowo:

 • kiedy staramy się o kredyt,
 • podczas zawierania umowy z siecią komórkową,
 • kiedy chcemy zapisać dziecko do przedszkola,
 • podczas rozprawy o alimenty,

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać:

 • nazwę i adres i dane kontaktowe zakładu pracy,
 • imię, nazwisko adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL lub serię i nr dowodu osobistego,
 • stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy,
 • rodzaj umowy o pracę (okres próbny, czas określony, czas nieokreślony) i czas jej obowiązywania,
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich 3 miesięcy,
 • ewentualna informację na temat zajęcia komorniczego wynagrodzenia,
 • informację czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia,
 • informację czy zakład pracy znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

 

Print Friendly, PDF & Email