Napisane przez on 27/04/2016 in Wynagrodzenie | 0 komentarzy

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

 

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

Poniżej wymienione zostały przypadki w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia pomimo, że nie wykonywał w tym czasie pracy:

 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia (art. 362 K.p.),
 • zwolnienie na poszukiwanie pracy udzielone w okresie wypowiedzenia (art. 37 § 1 K.p.),
 • za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 2 K.p.),
 • za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów (art. 92 § 1 K.p.),
 • urlop szkoleniowy (art. 1032 K.p.),
 • urlop wypoczynkowy (art. 172 K.p.),
 • badania lekarskie przeprowadzone w związku z ciążą (art. 185 § 2 K.p.),
 • opieka nad dzieckiem do lat 14 (art. 188 K.p.),
 • przeprowadzenia okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 3 K.p.),
 • udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373   § 3 K.p.),
 • udział w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23713 §  2 K.p.),
 • zwolnienie od pracy na czas uroczystości rodzinnych np. ślub własny, ślub dziecka pracownika, pogrzeb, narodziny (§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy),
 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>