Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

Poniżej wymienione zostały przypadki w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia pomimo, że nie wykonywał w tym czasie pracy:

 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia (art. 362 K.p.),
 • zwolnienie na poszukiwanie pracy udzielone w okresie wypowiedzenia (art. 37 § 1 K.p.),
 • za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 2 K.p.),
 • za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów (art. 92 § 1 K.p.),
 • urlop szkoleniowy (art.1031  K.p.),
 • urlop wypoczynkowy (art. 172 K.p.),
 • badania lekarskie przeprowadzone w związku z ciążą (art. 185 § 2 K.p.),
 • opieka nad dzieckiem do lat 14 (art. 188 K.p.),
 • przeprowadzenia okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 3 K.p.),
 • udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373   § 3 K.p.),
 • udział w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23713 §  2 K.p.),
 • zwolnienie od pracy na czas uroczystości rodzinnych np. ślub własny, ślub dziecka pracownika, pogrzeb, narodziny (§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

 

Za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, w przypadku gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, celem ustalenia wynagrodzenia za ten okres stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop z tą różnicą, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu korzystania z urlopu okolicznościowego

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

 Podstawa prawna:

 • § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • ustawa  z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments