Napisane przez on 30/05/2016 in Świadectwo pracy | 0 komentarzy

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 1741 Kodeksu pracy wykazuje się tylko raz w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy.

Okresu urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 1741 Kodeksu pracy z wyjątkiem urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą nie zaliczamy do okresu nieskładkowego i nie zamieszczamy informacji o nim w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy.

Okresy nieskładkowe wymienione są w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach, stanowią katalog zamknięty co oznacza, że w rubryce ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy nie należy ujmować innych okresów niż wymienionych w tym przepisie.

W ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy zamieszczamy okresy urlopu bezpłatnego które wystąpiły przez cały czas trwania zatrudnienia, a nie tylko roku w którym w którym ustaje stosunek pracy.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 października 2010 do 30 kwietnia 2016 korzystał z urlopu bezpłatnego w okresach od: 1 grudnia 2012 do 31 stycznia 2013; od 4 stycznia 2016 do 15 stycznia 2016. W świadectwie pracy w ust. 4 pkt. 2 zamieszczamy wszystkie nieobecności spowodowane urlopem bezpłatnym.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>