Napisane przez on 21/07/2013 in urlop oklicznościowy | 46 komentarze

Urlop okolicznościowy

 

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Pracownikowi który zwróci się do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem.
Pracodawca po otrzymaniu wniosku ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego. Należy pamiętać, że pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu z własnej inicjatywy.

 

Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy?

Z prawa do urlopu nie trzeba korzystać od razu w dniu danego wydarzenia, czyli np. w dniu ślubu. Warunkiem jest aby czas ten był powiązany z danym wydarzeniem, np. z przygotowaniami do ślubu, czy w przypadku narodzin dziecka, czas ten możesz wykorzystać na przywiezienie dziecka ze szpitala do domu , załatwienie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Jeżeli jesteś uprawniony do wykorzystania dwóch dni, nie masz obowiązku wykorzystywać ich dzień po dniu – można wnioskować o przydzielenie należnych dni razem lub osobno.

 

Ile dni urlopu?

2 dni przysługuje w związku z:
– Twoim ślubem,
– narodzinami dziecka,
– zgonem i pogrzebem małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

1 dzień przysługuje w razie:

– ślubu Twojego dziecka,
– zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 

Jak udokumentować uprawnienie do urlopu?

Jeżeli pracodawca tego zażąda należy dostarczyć mu dokument uprawniający do zwolnienia okolicznościowego.

Dokumentami takimi są:
– odpis skróconego aktu urodzenia dziecka,
– odpis aktu małżeństwa,
– odpis aktu zgonu.

Przepisy prawa pracy nie mówią o terminie dostarczenia przez pracownika zaświadczenia w celu udokumentowania urlopu okolicznościowego. Regulację w tym zakresie można znaleźć w regulaminach zakładu pracy. Niemniej jednak w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzenia proponuję takie zaświadczenie dostarczyć/przesłać pocztą przed wypłatą wynagrodzenia za miesiąc w którym korzystaliśmy z urlopu okolicznościowego.

 

Prawo do wynagrodzenia za czas urlopu?

Za okres zwolnienia od pracy w związku z ważnymi okolicznościami rodzinnymi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Pracownik który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu okolicznościowego nie nabywa prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60. poz. 281 z późn. zm.).

Print Friendly

46 Odpowiedzi na post “Urlop okolicznościowy”

 1. Jola pisze:

  Mam pytanie, czy urlop okolicznościowy (pogrzebowy) jest rozliczany godzinowo, chodzi mi o to, że pracuję po 12 godzin i kierownik powiedział, że będę musiała odpracować 4 godziny.

 2. Tomasz pisze:

  Dzień Dobry,

  Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z powodu śmierci wujka, który był jego opiekunem prawnym?

 3. Elka pisze:

  Podczas urlopu wypoczynkowego dostałam wezwanie do Sądu w charakterze światka. Rozprawa jest w trakcie trwania mojego urlopu wypoczynkowego i związana jest z moją pracą, czy należy mi się dodatkowy dzień urlopu.?

 4. edzia pisze:

  Witam mam ślub 20 sierpnia i czy jak z 21 sierpnia skończę staż i 22 sierpnia podpisze umowę o pracę z pracodawcą u którego odbywałam staż. Czy będą mi się należały dwa dni okolicznościowego po ślubie?

 5. Daniel pisze:

  Moja żona urodziła z piątku na sobotę. W sobotę i niedzielę miałem być w pracy. Czy w związku z tym mogę wykorzystać w te dni urlop okolicznościowy?

  • Jowita pisze:

   Jak pracodawca wyrazi zgodę na usprawiedliwienie nieobecności z datą wsteczną to może Pan skorzystać z urlopu okolicznościowego w związku z narodzinami dziecka.

 6. Jowita pisze:

  Z prawa do urlopu okolicznościowego nie trzeba korzystać od razu w dniu danego wydarzenia, czyli np. w dniu pogrzebu. Warunkiem jest aby czas urlopu był powiązany z danym wydarzeniem. Np. załatwianie formalności związanych z pogrzebem itp. W mojej ocenie raczej trudno będzie uprawdopodobnić powiązanie dnia 10 XII z datą pogrzebu 21 XI.

 7. Dariusz pisze:

  Gdy byłem na L4 zmarł mój dziadek było to 21listopada a gdy dostarczyłem akt zgonu 10 grudnia z wnioskiem o udzielenie mi urlopu okolicznościowego z tego tytułu Pracodawcą mi odmówił. Czy ma takie prawo?

 8. Jowita pisze:

  Śmierć jednego z rodziców konkubenta nie zawsze uprawnia do udzielenia dnia wolnego od pracy. Do wyjątków należy sytuacja gdy rodzic konkubenta był na Pani utrzymaniu i sprawowała Pani nad nim bezpośrednią opiekę. W innym przypadku pozostaje złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy na ten dzień.

 9. MG pisze:

  Czy na pogrzeb matki mojego partnera przysługuje mi dzień wolny? Żyjemy z partnerem w związku nieformalnym ale tworzymy jedno gospodarstwo domowe i mamy wspólne dziecko.

 10. Jowita pisze:

  W celu wykorzystania urlopu okolicznościowego należało przedłożyć pracodawcy wniosek o takowy urlop. Urlop okolicznościowy nie musi być wykorzystany w danym dniu np. w dniu ślubu dziecka. Warunkiem jest aby dzień wykorzystania urlopu okolicznościowego był powiązany z danym wydarzeniem. Ślub odbył się 29 sierpnia 2015, dzisiaj mamy ostatni tydzień października 2015
  W jaki sposób, Pani 2 miesiące po dacie ślubu udowodni, że dzień urlopu okolicznościowego przypadający np. na 30 X 2015 jest powiązany ze ślubem syna z dnia 29 VIII 2015r. ?

 11. HALINA pisze:

  29 sierpnia 2015 r miałam ślub syna nie dostałam do tej pory urlopu okolicznościowego.Czy mogę go jeszcze wykorzystać?

 12. Jowita pisze:

  Nie ma znaczenie gdzie odbywa się ślub, ważne jest, że jest pan pracownikiem któremu przysługuje to uprawnienie. Czy zgłaszać wcześniej? Raczej z dnia na dzień lub niespodziewanie uzyskać dzień wolny może być pracodawcy nie po drodze z tą informacją. Proponuję wcześniej poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z owych dni wolnych.

 13. Krzysztof pisze:

  Czy na ślub zawarty poza Polską , w Wielkiej Brytanii przysługuje również urlop okolicznościowy 2 dni? czy muszę to zgłaszać wcześniej?

 14. Wiktoria pisze:

  Jestem matką nieletniej córki 17 letniej,która wkrótce urodzi własne dziecko.Czy w związku z tym wydarzeniem,jako jej opiekunowi prawnemu będzie przysługiwał mi urlop okolicznościowy

 15. Jowita pisze:

  Przepisy prawa pracy nie mówią o terminie dostarczenia przez pracownika zaświadczenia w celu udokumentowania urlopu okolicznościowego. Regulację w tym zakresie można znaleźć w regulaminach zakładu pracy. Niemniej jednak w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzenia proponuję dostarczyć/przesłać pocztą przed wypłatą wynagrodzenia za ten miesiąc.

 16. Stan pisze:

  Witam,

  Czy jest określone ile mam czasu na doniesienie aktu małżeństwa po wzięciu urlopu okolicznościowego na ślub. Jestem świeżo po ślubie i mam miesięczny urlop i już mi wydzwaniają że mam kilka dni, inaczej będzie nieobecność??

  Dziękuję

 17. Jowita pisze:

  Z prawa do urlopu nie trzeba korzystać od razu w dniu danego wydarzenia, czyli np. w dniu ślubu córki. Warunkiem jest aby czas ten był powiązany z danym wydarzeniem, np. na załatwianie niezbędnych spraw przed lub po nim.

 18. martha pisze:

  pracuję w systemie zmianowym. Moja córka miała ślub w sobotę – wtedy wg grafiku miałam wolne. Kadrowa nie chciała mi dać 1 dnia urlopu okolicznościowego w pon. po ślubie ,twierdząc, że powinnam go wykorzystać w sobotę w dniu ślubu. Czy miała rację? Dziękuję za odpowiedź.

 19. jowita pisze:

  Twój ślub 2 dni, narodziny Twojego dziecka 2 dni łącznie 4 dni. Jeżeli te wydarzenia będą miały miejsce w jednym roku kalendarzowym to jak najbardziej przysługują 4 dni.

 20. Pawel pisze:

  Witam czy mogę w jednym roku wziąć urlop na narodziny dziecka 2 dni oraz 2 dni na ślub ?
  Czyli łącznie 4 dni ?

 21. jowita pisze:

  Uprawnienia pracownika do urlopu okolicznościowego dotyczy tylko osób wymienionych w rozporządzeniu.

  1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby, którą utrzymujesz lub którą się bezpośrednio opiekujesz.

  Jak wynika z powyższego zapisu, prawo takie nie przysługuje.

 22. Agata pisze:

  Dzień dobry. Mam wkrótce ślub syna mojego męża, czyli pasierba.Nie przysposabiałam go,ponieważ w był juz wówczas dorosły na swoim utrzymaniu.Czy mam prawo do 1 dnia urlopu okolicznościowego?

 23. jowita pisze:

  Brak wiedzy na temat możliwości wykorzystania urlopu okolicznościowego nie usprawiedliwia jego nieudzielenia.
  Warunkiem udzielenia urlopu okolicznościowego jest, aby czas urlopu był powiązany ze ślubem córki. Czy po 3 miesiącach od tego wydarzenia można powiązać ten dzień wolny ze ślubem?

 24. maria pisze:

  czy mogę uzyskac urlop okolicznościowy z tytułu ślubu córki po 3 miesiącach od slubu? nadmienia,że o takim urlopie nie wiedziałam.

 25. ela pisze:

  Jestem po rozwodzie, Czy należy mi się urlop okolicznościowy na pogrzeb teściowej?

 26. Anonim pisze:

  Przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego na śmierć dziadka, ojczym to dziadek.

 27. li pisze:

  Witam,
  umarł ojczym mojej mamy (jedyny dziadek, jakiego znałam), czy przysługuje mi dzień urlopu okolicznościowego?

 28. jowita pisze:

  Zwolnienie ma być zwolnieniem od pracy, urlop powinien być udzielony zgodnie z wnioskiem pracownika. Urlop okolicznościowy może wykorzystać od 19 do 7 w sobotę w dniu pogrzebu.

 29. Małgorzata pisze:

  Pracownik zatrudniony przy dozorze pracuje wg grafiku od 19 do 7 co drugi dzień. Pyta o dzień urlopu okol. na zgon babci, pogrzeb jest w sobotę, kiedy kończy pracę o 7 rano, a pogrzeb po południu. Czy i kiedy musi dostać wolne?

 30. jowita pisze:

  Istotne jest aby termin wykorzystania dni wolnych miał bezpośredni związek ze zdarzeniem uzasadniającym skorzystanie z tego urlopu. Pracownik decyduje, kiedy chce skorzystać urlopu, a pracodawca ma obowiązek urlop udzielić.

 31. Jarek pisze:

  Witam, mam pewien problem, kilka dni temu zostałem ojcem, w tych dniach (dwóch) byłem akurat na urlopie wypoczynkowym. Wiem że przysługują mi 2dni urlopu okolicznościowego i kadrowa w firmie chce te dwa dni pokryć urlopem okolicznościowym, bo twierdzi że urlop trzeba wykorzystać a ciągu 2tydodni od narodzin dziecka i od poniedziałku do piątku ( ja pracuję w weekendy) A ja zaplanowałem sobie uroczystość rodzinną z okazji urodzin dziecka na dzień 26 kwietnia. Czy kadrowa ma rację czy to ja decyduję o terminie przysługującego mi urlopu?
  Dziękuję z góry za odpowiedzi i porady.

 32. jowita pisze:

  1. Urlop okolicznościowy,
  2. urlop wypoczynkowy,
  3. 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem.

  To oddzielne urlopy/dni nieobecności nie mające nic wspólnego ze sobą.

 33. Gosia pisze:

  Czy urlop okolicznościowy wlicza się w normalny urlop przysługujący każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę? czy jest to oddzielny urlop, taki jak np. 2 dni w roku z tytułu opieki nad dzieckiem?
  Z góry dziękuję za odpowiedź :)

 34. jowita pisze:

  Z uprawnienia do dnia wolnego może skorzystać, pracownik któremu zmarła babcia/dziadek ale nie babcia/dziadek współmałżonka.
  Chyba, że babcia z Państwem mieszkała i była na Waszym utrzymaniu.

 35. mar_mago pisze:

  Mam pytanie. Zmarła babcia mojego męża. Czy należy mi się dzien wolny na pogrzeb?

 36. jowita pisze:

  Urlop okolicznościowy w wysokości dwóch dni, można wykorzystać łącznie lub osobno. Musi on mieć jednak związek z zaistniałym zdarzeniem. Np. jeden dzień na załatwienie formalności przed pogrzebem i drugi dzień na sam pogrzeb mamy.

 37. mrk pisze:

  Czy urlop okolicznościowy z powodu śmierci matki tzn 2 dni można brać oddzielnie?

 38. jowita pisze:

  Z uprawnienia do dnia wolnego może skorzystać, pracownik któremu zmarła babcia/dziadek ale nie babcia/dziadek współmałżonka.

 39. aga pisze:

  czy należy mi się dzień urlopu okolicznościowego na pogrzeb dziadka mojego męża

 40. jowita pisze:

  Urlop macierzyński jest uprawnienie pracowniczym. Pani będąc zatrudniona nadal po urodzeniu dziecka – nabędzie prawo do urlopu macierzyńskiego. Z kolei Pani mąż nie pozostający w zatrudnieniu takiego urlopu nie otrzyma.

 41. iovi pisze:

  mam pytanie w lutym urodzi nam się dziecko i ja mam umowę o pracę ale niestety mój mąż nie jest zarejestrowany czy nie będę miała problemu z urlopem macierzyńskim?

 42. jowita pisze:

  Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

  Nie należy się urlop okolicznościowy na ślub siostry lub brata pracownika.

 43. chomikowa pisze:

  A czy na slub rodzenstwa przysluguje mi jakis urlop ??

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>