Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

W świadectwie pracy należy wykazać wszystkie okresy nieskładkowe, które wystąpiły w trakcie zatrudnienia, u danego pracodawcy.

Okresy nieskładkowe wymienione są w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach, stanowią katalog zamknięty co oznacza, że w rubryce ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy nie należy ujmować innych okresów niż wymienionych w tym przepisie.

 

Okresami nieskładkowymi są następujące okresy:

1) pobierania:

a) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy,

b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,

świadczenia rehabilitacyjnego,

c) świadczeń wymienionych w lit. a i b po ustaniu obowiązku ubezpieczenia,

2) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy  z powodu opieki nad dzieckiem,

3) urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą.

 

Przykład

W okresie zatrudnienia pracownik korzystał z miesięcznego urlopu bezpłatnego. 

Okres urlopu bezpłatnego należy ująć w ust. 4 pkt 2 świadectwa pracy.  Okres urlopu bezpłatnego jaki jest wymieniony w ustawie o emeryturach i rentach dotyczy urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych i innych instytucjach. Wobec tego okresu urlopu bezpłatnego nie należy umieszczać  w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy.

 

Ważne!

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 § 1 oraz art. 1741 k.p. wykazuje się tylko raz w świadectwie, nie należy on do okresów nieskładkowych.

 

Przykład

Pracownik przez cały 2013 rok przebywał na urlopie wychowawczym.

Informację o okresie przebywania na urlopie wychowawczym należy umieścić w ust. 4 pkt 3 świadectwa pracy. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych od 01 stycznia 1999 r. obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym.

 

Przykład

Pracownica od 1 czerwca 1994 do 31 grudnia 1995 korzystała z urlopu bezpłatnego w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem na podstawie art. 186 § 1 K.p

Okres ten wykazujemy w świadectwie pracy w ust. 4 pkt 2 oraz w ust. 4 pkt 10, ponieważ w okresie w którym pracownica przebywała na urlopie związanym ze sprawowaniem opieki nad małym dzieckiem przepisy nie przewidywały urlopów wychowawczych. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Adrian
Adrian
7 lat temu

Nie mogę zrozumieć jednej sprawy. Gdzieś w opisach przeczytałem, że pracodawca w świadectwie Pracy nie może podawać ile pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z drugiej jednak strony do świadectwa pracy dołączony jest dodatek podający okresy nieskładkowe, które przecież w 99 procentach przypadków związane są właśnie z przebywaniem na chorobowym. Czyli jeśli ktoś kiedyś chorował bardzo dużo, w ostatnim czasie już nie, to i tak ma wilczy bilet, bo nowy pracodawca mu nie powie, ale pomyśli: panu dziękujemy, bo pan może dużo chorować. Czy dobrze to rozumiem?