Jak liczyć trzeci miesiąc ciąży

Art. 177 § 3 Kodeks pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

W dniu, w którym umowa o pracę na czas określony miała ulec rozwiązaniu, upłynęło już co najmniej 85 dni (3 miesiące księżycowe + 1 dzień) od dnia poczęcia, pracodawca ma obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu.

 

Jak liczyć termin upływu 3 miesiąca ciąży, po upływie którego pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu?

Wyrok SN z 15 stycznia 2019r. II PK 252/17
Zasady obliczania terminu, w którym upłynął trzeci miesiąc i aktywowała się ochrona, o której mowa w art. 177 § 3 k.p. wyjaśniono w wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002 r. I PK 33/02 (OSNP 2004 nr 12, poz. 204). Z jego uzasadnienia wynika, że termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni). Oznacza to, że dla aktywowania ochrony przewidzianej w art. 177 § 3 k.p. konieczne jest ustalenie, że w dniu, w którym umowa o pracę na czas określony miała ulec rozwiązaniu, upłynęło już co najmniej 85 dni (3 miesiące księżycowe + 1 dzień) od dnia poczęcia. Ochrona z art. 177 § 3 k.p. przysługuje bowiem dopiero po upływie trzeciego miesiąca ciąży, a nie w okresie do zakończenia trzeciego miesiąca ciąży.

 

Upływ trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w miesiącach księżycowych, gdzie 1 miesiąc księżycowy odpowiada 4 tygodniom ciąży czyli 28 dniom.

3 miesiące x 28 dni = 84 dni

84 dni : 7 dni = 12 tygodni

Kodeksowy upływ 3 miesiąca ciąży = 12 tygodniom a ostatnim dniem w którym pracodawca jest zobowiązany do przedłużenia umowy upływa z  84 dniem ciąży, czyli co najmniej od 85 dnia.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments