Powrót z wychowawczego w trakcie miesiąca a wynagrodzenie

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie wychowawczym.

 

Sposób wyliczenia:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodów innych niż choroba lub macierzyństwo,
  • tak obliczoną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

 

Przykład

Pracownik powraca z urlopu wychowawczego w dniu 23 czerwca 2014 jego wynagrodzenie jest w stałej miesięcznej wysokości 4 800 zł. brutto. Świadczy pracę w wymiarze pełnego etatu, po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Czas pracy w czerwcu wynosi 160 godzin.

Sposób obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

1/  Dzielimy wynagrodzenie pracownika przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w czerwcu:

4 800,00 : 160h = 30,00 zł otrzymujemy stawkę godzinową.

2/  Stawkę godzinową wynagrodzenia mnożymy przez liczbę godzin nie przepracowanych przez pracownika:

30,00 x 14 dni x 8h = 3 360,00 zł

3/ Otrzymaną kwotę odejmujemy od kwoty wynagrodzenia które pracownik otrzymałby gdyby przepracował cały miesiąc.

4 800,00 zł – 3 360,00 zł = 1 440,00 zł

Pracownikowi za przepracowaną część miesiąca będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1 440,00 zł. brutto.

 

 

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego.

Należy pamiętać o pomniejszeniu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca. Mówi o tym art. 18 ust. 9 ustawy o sus, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

 

Przykład

Pracownik powraca z urlopu wychowawczego w dniu 23 czerwca 2014r. podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na omawianym urlopie wynosi 1500,00 zł.

Sposób proporcjonalnego pomniejszenia podstawy:

1/ Podstawę do ubezpieczenia dzielimy przez ilość dni kalendarzowych czerwca

1500,00zł : 30 dni = 50,00 zł

2/ Tak otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu

50,00 x 22 dni = 1 100,00 zł

Podstawa do ubezpieczenia za czas przebywania na urlopie wychowawczym w okresie od 01.06.2014 do 22.06.2014 została proporcjonalnie pomniejszona i wynosi 1 100,00 zł

 

 

 

Podstawa prawna:

  • § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy,
  • art. 18 ust. 9 ustawy o sus.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments