Powrót z wychowawczego w trakcie miesiąca a wynagrodzenie

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie wychowawczym

 

Sposób wyliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodów innych niż choroba lub macierzyństwo,
  • tak obliczoną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

 

Przykład

Pracownik powraca z urlopu wychowawczego w dniu 23 czerwca 2022 jego wynagrodzenie jest w stałej miesięcznej wysokości 4 800 zł. brutto. Świadczy pracę w wymiarze pełnego etatu, po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Czas pracy w czerwcu 2022 wynosi 168 godzin.

Czas pracy w 2022 roku

Sposób obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

  •  Dzielimy wynagrodzenie pracownika przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w czerwcu:

4 800 zł : 168h = 28,57 zł otrzymujemy stawkę godzinową.

  • Stawkę godzinową wynagrodzenia mnożymy przez liczbę godzin nieprzepracowanych przez pracownika:

28,57 zł x 15 dni x 8h = 3 428,40 zł

  • Otrzymaną kwotę odejmujemy od kwoty wynagrodzenia które pracownik otrzymałby gdyby przepracował cały miesiąc.

4 800 zł – 3 428,40 zł = 1 371,60 zł

Pracownikowi za przepracowaną część miesiąca będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1 371,60 zł brutto.

 

 

Sposób wyliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym za część miesiąca

Należy pamiętać o pomniejszeniu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca. Mówi o tym art. 18 ust. 9 ustawy o sus, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

 

Przykład

Pracownik powraca z urlopu wychowawczego w dniu 23 czerwca 2022,  podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym  wynosi 2 257,50 zł.

Sposób proporcjonalnego pomniejszenia podstawy:

  •  Podstawę do ubezpieczenia dzielimy przez ilość dni kalendarzowych czerwca

2 257,50 zł : 30 dni = 75,25 zł

  • Tak otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu (liczbę dni przebywania na urlopie wychowawczym w czerwcu)

75,25 zł x 22 dni = 1 655,50 zł

Podstawa do ubezpieczenia za czas przebywania na urlopie wychowawczym w okresie od 01.06 do 22.06.2022 została proporcjonalnie pomniejszona i wynosi 1 655,50 zł

 

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2022 roku

 

Podstawa prawna:

  • § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments