Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2022 roku

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być:

 • wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc przejścia na urlop wychowawczy i nie może być
 • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust.14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Od 1.01.2022 do 31.12.2022r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być:

niższa od kwoty:

 • 2 257,50 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2022 r. w wysokości 3 010 zł),

oraz wyższa od kwoty:

 • 3 553,20 zł (60% z 5 922 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2022)

 

Przykład

Pracownica będzie przebywała  na urlopie wychowawczym od 1.06.2021 do 31.12.2022r. Jest zatrudniona na 1 / 2 etatu zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 1 400 zł.

 • od 1 czerwca 2021r. podstawa wymiaru została podwyższona do kwoty 2 100 zł najniższej obowiązującej w 2021r.,
 • od 1 stycznia 2022r. należy jej podwyższyć podstawę wymiaru do kwoty 2 257,50 zł  najniższej obowiązującej w 2022r.

 

Przykład

Pracownica będzie przebywała  na urlopie wychowawczym od 1.06.2021 do 31.12.2022r. Jest zatrudniona na cały etat zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 5 400 zł.

 • od 1 czerwca 2021r. podstawa wymiaru została obniżona do kwoty 3 155,40 zł maksymalnej obowiązującej w 2021r.,
 • od 1 stycznia 2022r. podstawa wymiaru została obniżona do kwoty 3 553,20 zł maksymalnej obowiązującej w 2022r.

 

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2021 roku

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego na urlopie wychowawczym

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych od 01.11.2018r. do nadal w wysokości 620 zł. Do 31 października 2018 r. w wysokości: 520 zł.

 

Powrót z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca

Zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy o sus. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objecie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez cześć miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Powrót z wychowawczego w trakcie miesiąca a wynagrodzenie

Za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym pracodawca nie odprowadza składek do ZUS a jedynie je nalicza i wykazuje w imiennym raporcie ZUS RCA, składki te finansowane są przez budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Warunkiem jest złożenie przez pracownika oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Oznacza to, że jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik podejmie zatrudnienie np. na podstawie umowy o pracę lub innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń to będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy a nie z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r.,
 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1061).

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments