Urlop bezpłatny

W myśl przepisów urlop bezpłatny może być udzielony tylko na wniosek pracownika. Co więcej, wniosek ten powinien być złożony na piśmie.

Pracodawca może:

  • udzielić urlopu bezpłatnego zgodnie z wnioskiem pracownika,
  • udzielić urlopu w innym terminie niż wynika to z wniosku lub na krótszy okres,
  • odmówić udzielenia urlopu.

Jeżeli pracodawca odmówi udzielenia urlopu bezpłatnego należy zaakceptować jego decyzję. Od jego decyzji nie można się odwołać. Nie pomoże ani sąd, ani inspekcja pracy.

W razie urlopu trwającego ponad 3 miesiące, można przewidzieć odwołanie pracownika z urlopu, jeśli zaistnieją ważne ku temu powody. Brak takiego zastrzeżenia sprawi że odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego będzie niemożliwe.

Pracownik z własnej woli nie może przerwać urlopu bezpłatnego. Na podstawie porozumienia z pracodawcą może jednak nastąpić skrócenie okresu jego trwania.

Pobyt na urlopie bezpłatnym można wykorzystać w dowolny sposób. Na urlopie bezpłatnym możesz prowadzić działalność gospodarczą, ale wiąże się to z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Minusem urlopu bezpłatnego jest to, że okresu jego trwania nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, takie jak: długość okresu wypowiedzenia, wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość odprawy pieniężnej przy zwolnieniach grupowych i odprawy pośmiertnej, przyznanie i wypłata nagrody jubileuszowej itp.

W czasie urlopu nie otrzymujesz wynagrodzenia, pracodawca nie opłaca też twoich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. I co ważne, nie ma tu znaczenia długość trwania urlopu — urlop jest okresem zawieszenia ubezpieczenia.

 

Wniosek o urlop bezpłatny do pobrania poniżej

Wzory dokumentów

 

Podczas urlopu bezpłatnego masz prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, ale ustaje ono po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

 

 

Podstawa prawna:

  • art. 174-174(1)  Kodeksu pracy

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments