Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2015

Aktualny wpis na 2016 rok znajdziesz:  TUTAJ

 

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2015 roku?

 

1. Ustalamy podstawę ekwiwalentu

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o pracę; oraz inne stałe składniki wynagrodzenia, np. różnego rodzaju dodatki (funkcyjne, stażowe) wypłacane co miesiąc;

2) składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (uwzględniamy w średniej wysokości z tego okresu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

3) składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne.

 

2. Określamy współczynnik urlopowy

dla 1/1 etatu  21,00

dla 3/4 etatu  15,75

dla 1/2 etatu  10,50

dla 1/3 etatu    7,00

dla 1/4 etatu    5,25

 

Ważne: Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący.

 

3. Obliczamy ekwiwalent za 1 dzień urlopu

podstawę ekwiwalentową dzielimy przez wcześniej ustalony współczynnik odpowiedni dla wymiaru etatu. Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik ekwiwalentowy ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do etatu.

 

4. Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu

bez względu na to, czy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje – zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy – po 4, 5 czy 6 godzin na dobę, kwotę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu należy dzielić przez osiem godzin.

 

5. Obliczamy wysokość należnego ekwiwalentu za urlop

otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony na cały etat, w okresie od 01.11.2014 do 31.01.2015, miał ustalone wynagrodzenie 1750 zł brutto. Pracownikowi pozostało 5 dni niewykorzystanego urlopu. Jaki ekwiwalent pieniężny będzie mu przysługiwał?

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stawce miesięcznej w stałej wysokości, przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

Obliczenie ekwiwalentu:

Podstawa ekwiwalentu: 1 750 zł

należy obliczyć wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy , który dla całego etatu w roku 2015 wynosi 21,00

1750 zł :21,00=  83,33 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu.

należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień  przez 8 godzin pracy:

83,33 zł : 8= 10,42 zł

ustalamy liczbę godzin urlopu:

5 dni urlopu x 8 godzin pracy = 40 godzin

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

40 x10,42 zł= 416,80 zł

Reasumując; pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 416,80 zł. brutto

 

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 marca 2015 roku. Przysługuje mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni (48 godzin). Jak obliczyć ekwiwalent jeżeli pracownik był zatrudniony na 3 /4  etatu pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 2 000 zł oraz zmiennych premii miesięcznych?
Pracownik otrzymał następujące premie:
luty 2015r. – 500 zł
styczeń 2015r. – 600 zł
grudzień 2014r. – 400 zł

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop ze zmiennych składników przyjmujemy przeciętną wysokość premii miesięcznych (należy pamiętać że  pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu):

500 zł + 600 zł + 400 zł = 1 500 zł

1 500 zł : 3 miesiące = 500 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu sumując stałe i zmienne składniki wynagrodzenia:

2 000 zł + 500 zł = 2 500 zł

Wysokość współczynnika przy zatrudnieniu na ¾ etatu:

21,00 x 3/4 etatu  = 15,75

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu:

2 500 zł : 15,75 = 158,73 zł

Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzielimy przez 8 godzin:

158,73 : 8 = 19,84 zł

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu niewykorzystanego przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

48 x 19,84 zł = 952,32 zł

Pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w kwocie 952,32 zł. brutto

 

 

Śmierć pracownika

W razie śmierci pracownika ekwiwalent za urlop niewykorzystany w roku, w którym stosunek pracy wygasł, należy się małżonkowi oraz innym osobom uprawnionym do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. W razie zaś braku takich osób prawo do ekwiwalentu wchodzi do spadku (art. 631 § 2 k.p.).

 

Brak obowiązku wypłacenia ekwiwalentu

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Ważne

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę (wyrok SN z 11.06.1980 r., sygn. akt: I PR 43/80).

 

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

– Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94

 

Print Friendly, PDF & Email
37 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
paula
paula
6 lat temu

Jak obliczyć kwotę z brutto na netto ekwiwalentu za urlop?
Obliczyłam według wskaźnika kwotę za 2014 wyszło 2025,84 BRUTTO
za 23 dni oraz za 2015 2290,08 za 26 dni. Jak obliczyć na kwotę netto?
Proszę o pomoc. Dziękuję.

paula
paula
6 lat temu

Proszę o pomoc, chodzi o wyliczenie ekwiwalentu pieniężnego
za niewykorzystany urlop:
tj.23 dni rok 2014 przy pensji najniższej krajowej 1680 brutto,
oraz 26 dni za rok 2015 przy pensji 1750 brutto.
Proszę o podanie kwoty netto ile pracodawca musi wypłacić?

Kasiek
Kasiek
6 lat temu

Witam mam pytanie o ekwiwalent za zaległy urlop 2013r.9dni, 2014r.26dni, 2015r.26dni.pracuje na cały etat wynagrodzenie to najniższa krajowa bez dodatków umowa na czas nieokreślony. Obecnie jestem na wychowawczym ,Szefowa jest znana z obcinania na swą korzyść i obawiam się że w moim przypadku tak może być.Prosze o pomoc chce mieć jakąś podstawe do moich racji w razie czego.

KASIEK
KASIEK
w odpowiedzi do  Kasiek
6 lat temu

Rozumiem. A czy jest Pani wstanie podać mi ile powinnam dostać wynagrodzenia za urlop ?. Mam płacone na rękę za godz.,a inaczej jest na umowie najniższa krajowa ,i od tego szefowa nalicza urlop i chciałabym wiedzieć ile powinnam dostać

Iwa
Iwa
6 lat temu

Witam , mój mąż pracuje od 9 lat w jednej firmie na umowie ma napisane -wynagrodzenie minimalne plus premia uznaniowa , pensji dostaje 4000 od kilku lat jest zbliżone , gdyż z roku na rok powoli rosło , tak ,że średnia to 4000zł. W 2015r. wykorzystał tylko 5 dni urlopu (należy mu się 26 dni) , mam taką a nie inną pracę ,że niestety bardzo rzadko może sobie pozwolić na urlop . Najczęściej szef mu wypłaca ekwiwalent pieniężny , ale niestety jest on bardzo różny , nie mamy pojęcia w sumie tak na prawdę ile powinien dostać , mamy wrażenie… Czytaj więcej »

Iwa
Iwa
w odpowiedzi do  Jowita
6 lat temu

Pani Jowito , przepisy jedno a życie drugie

pl
pl
6 lat temu

Witam mam nie wykorzystany urlop pracuje od dwoch lat pracuje na 1/2 etatu codziennie po 4 godziny nalezy mi sie pelny wymiar urlopu z tytulu lat przepracowanych chce rozwiazac umowe jaki ekwiwalent nalezy mi sie za urlop pracuje od grudnia 2013 chce rozwiazac umowe w luttm 2016 prosze o porade

Joasia
Joasia
6 lat temu

Dziękuję za tak szybką odpowiedź!!:-)Życzę wszystkiego najlepszego w Nowym 2016 Roku!!!!!!

Joasia
Joasia
6 lat temu

Witam Panią serdecznie!!!Poproszę o informację odnośnie urlopu, sprawa wygląda tak: umowę mam do jutra (31.12.2015r.), jako osoba niepełnosprawna mam „dodatkowy urlop wypoczynkowy”, na dzień dzisiejszy mam 27 dni urlopu niewykorzystanego za rok 2015, nie spodziewam się przedłużenia umowy, gdyż często choruję.Proszę powiedzieć,do kiedy zakład powinien zapłacić mi za niewykorzystany urlop?? Za odpowiedź bardzo dziękuję:-)Joasia

Akc3nt
Akc3nt
6 lat temu

Czy pracodawca może wypłacić ekwiwalent szybciej niż w dniu ustania stosunku pracy?
Umowa kończy mi się 31.12 a mam jeszcze urlop. Chciałbym go wykorzystać, a pracodawca uznał że tego nie zrobie, bez konsultacji ze mną i wypłacił go razem z wynagrodzeniem ( wypłata w grudniu zawsze jest przed swiętam).

Dział kadr powiedział, że mogę iść na urlop po świętach, ale wypłacony z góry ekwiwalent potrąci z premii wypłacanej w styczniu.
Czy jeśli premia będzie niższa niż wypłacony już ekwiwalent, będę musiał zwrócić różnicę?

naffay
naffay
6 lat temu

Dziękuję za artykuł bardzo przystępny.
Wyliczyłam ekwiwalent, to 638pln. mam tylko jedną obawę: Czy komornik może zająć ta kwotę jezeli miałam umowę o prace która wygasa 31.12.2015 a w wynagrodzeniu z grudnia potrącono mi na jego rzecz 50% wynagrodzenia…czy pracodawca przekaże komornikowi również ekwiwalent za urlop jeżeli będzie wypłacony w styczniu po ustaniu zatrudnienia?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedz..pozdrawiam

piotrek
piotrek
6 lat temu

to znaczy ile pracownik powinien dostać do ręki ?

piotrek
piotrek
6 lat temu

83,33 zł to jest kwota którą pracodawca powinien wypłacić pracownikowi czy od tej kwoty jeszcze jest potrącany jakiś podatek ?

piotr juraszek
piotr juraszek
6 lat temu

Witam jestem zatrudniony na cały etat za 1750 brutto chciałbym się dowiedzieć jaką stawkę mam za urlop netto lub brutto dziękuję

Piotr
Piotr
6 lat temu

W firmie pracuję od kilku lat.Od 3 lat wynagrodzenie składało się z pensji zasadniczej 10000 zł brutto i dodatku za pracę na projekcie 3000 zł brutto. Od sierpnia dodatek został mi zabrany, od połowy września do końca roku jestem na zwolnieniu lekarskim. Z dniem 31.12.2015 kończę pracę. Jak powinienem mieć wyliczony ekwiwalent za urlop? Od jakiej podstawy? Czy wynagrodzenie za chorobowe w jakiś sposób wpływa na podstawę( dostaję 80%)? Proszę o odpowiedź

JOASIA
JOASIA
6 lat temu

Dziękuję bardzo za odpowiedź!!

jOASIA
jOASIA
6 lat temu

Proszę o odpowiedź w kwestii urlopu za ten rok(2015), którego nie wybiorę bo jestem na dłuższym chorobowym a umowa kończy mi się 31.12.2015r.Pragnę dodać, że mam stopień niepełnosprawności umiarkowany ze względu na stan zdrowia(O4-O,O5-R), czy powinnam policzyć 7-godzinny stan pracy czy być może 8-godzinny??Trochę pracowałam jako brygadzista, jednak w czasie wcześniej branego urlopu zdegradowano mnie do pracownika porządkowego ze stawką minimalną, czyli 1750zł. Będę wdzięczna za odpowiedź, nadmienię, że mam 27 dni urlopu, zwykły i tzw.:rehabilitacyjny. Dziękuję Joasia

Spicha
Spicha
6 lat temu

Witam,
mam umowę o pracę na czas nieokreślony, od 3 lat nie byłem na urlopie wypoczynkowym i nie chce go wykorzystywać czy pracodawca może wypłacić mi ekwiwalent jeżeli napiszę podanie z prośbą o jego wypłacenie?

Basia
Basia
6 lat temu

4 sierpnia złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z dniem 1.10.2015r na mocy porozumienia stron. W tym samym dniu złożyłam wniosek o urlop wypoczynkowy który otrzymałam, jednak w 2 -gim dniu urlopu zachorowałam i przedłożyłam zwolnienie lekarskie na druku L-4 od 6.08.2015 do 30.09.2015r. Z uwagi na to że z dniem 1.10.2015 zostanie rozwiązana ze mną umowa o pracę nie będę miała już możliwości z korzystania z przysługującego urlopu.Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, czy obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop w związku a wygaśnięciem umowy o pracę i czy moim obowiązkiem jest wystąpienie do pracodawcy o wypłatę ekwiwalentu.… Czytaj więcej »

Andrzej
Andrzej
6 lat temu

Jestem na 1750 zł zarejstrowany, mam 31 lat stażu pracy bez żadnej przerwy. Pracodawca u którego obecnie pracuje już prawie dwa lata. Zawsze wypłaca za urlop tyle ile mu się podoba. Ile należy mi się dni urlopu i w jakiej kwocie. jeszcze kolego który przyszedł do pracy i pracuje 6 miesięcy-szef powiedział że mu się nie należy za urlop bo nie przepracował u niego roku. Proszę o porade.

XXX
XXX
6 lat temu

wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat wynosi 2775,00 zł brutto za 10 dni nie wykorzystanego urlopu wyp. przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 1320,80 zł brutto . jak obliczyć z tej kwoty netto co i w jaki sposób się odejmuje ? proszę o odp

osob
osob
6 lat temu

Jestem związany z pracodawcą umową na czas nieokreślony, już od kilku lat. Czy z dniem 1. stycznia nowego roku nabywam prawo do pełnych 21dni urlopu ? Czy jeśli rozwiążę umowę z pracodawcą w styczniu, będzie on musiał wypłacić ekwiwalent za cały należny mi w tym roku urlop ?