Informacja o warunkach zatrudnienia

Aktualizacja od 26 kwietnia 2023 !

Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia

Informacja o warunkach zatrudnienia zmiana od 2023 r

Informacje, które pracodawca powinien obligatoryjnie przekazać pracownikowi po zawarciu umowy o pracę.

 

  • Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

 

– a jeżeli pracodawca nie ma nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo:

  1. o porze nocnej,
  2. miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz
  3. przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

  • Ponadto, przed przystąpieniem pracownika do pracy, pracodawca informuje go na piśmie o:

9. o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

10. celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu w zakładzie pracy i monitoringu poczty elektronicznej pracownika,

 

  • Jeżeli podjęcie pracy w formie telepracy, informacja obejmuje dodatkowo co najmniej:

11. określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika,

12. wskazanie osoby lub organu, odpowiedzialnych za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.

 

 

Nieprzekazanie pracownikowi powyższych informacji może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

 

 

Podstawa prawna:

  • art. 222 , art. 223 , art. 29 § 3, art. 6710, art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments