Potracenie alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia

W przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Dlatego można je potrącić nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 3 / 5 wynagrodzenia netto (60%).

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w wymiarze pełnego etatu, otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1 750 zł brutto. Komornik obciążył tytułem wykonawczym, wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 500 zł tytułem zaległych alimentów.

 

1. W celu dokonania potrącenia alimentacyjnego z minimalnego wynagrodzenia, obliczamy kwotę netto (do wypłaty)

 • Kwota brutto : 1 750,00 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
 • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 1 750,00 x 9,76 % = 170,80 zł
 • składka rentowa: 1 750,00  x 1,5 % = 26,25 zł
 • składka chorobowa: 1 750,00  x  2,45 % = 42,88 zł

suma: 239,93 zł

2. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 1 750,00 zł – 239,93 zł = 1 510,07 zł

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi :1 510,07 zł
 • Od tej podstawy liczymy   9 %.
 • 1 510,07 zł  x 9 % = 135,91 zł

4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 • 1 750,00 – 239,93 =1 510,07 zł – 111,25 zł = 1 398,82 = 1 399,00 zł (po zaokrągleniu)
 • 1 399,00   x  18 % = 251,82 zł

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł

 • 251,82 – 46,33 = 205,49 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 1 510,07 zł
 • 1 510,07 x 7,75 % = 117,03 zł

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wyniosła: 205,49 zł
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 205,49  – 117,03 =  88,46 zł. = 88,00 (po zaokrągleniu)

Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)  wynosi : 88,00 zł

5. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 1750,00 zł

Odejmujemy:

 • 239,93 zł -składki na ubezpieczenia społeczne (170,80 – emerytalne; 26,25 – rentowe; 42,88 – chorobowe),
 • 135,91 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 88,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

1 750,00  – 239,93 – 135,91 – 88,00 = 1 286,16 zł

Wynagrodzenie netto, do wypłaty pracownikowi  wynosi : 1 286,16 zł

 

2. Obliczamy potrącenie alimentacyjne

Z powyższych obliczeń wynika, że wynagrodzenie netto wynosi 1 286,16 zł.  z tak otrzymanej kwoty obliczamy potracenie alimentacyjne w wysokości 60 % (3 / 5)

1 286,16 zł x 3 / 5 = 771,70 zł potracenie alimentacyjne

Teraz należy wyliczyć wynagrodzenie które pracownik otrzyma po potraceniu:

1 286,16 zł  – 771,70 zł = 514,46 zł

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
onnaa
onnaa
7 lat temu

zgodnie z art 87 par. 1 KP wynagrodzenie do potrąceń oblicza się: Wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenie społeczne – podatek dochodowy (bez odjęcia składki zdrowotnej) w związku z tym wynagrodzenie do potrąceń nie równa się wynagrodzeniu netto
Powyższy przykład jest błędny