Potracenie alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, potrąceń dokonuje się w poniższej kolejności:

1)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108

 

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych dokonywane są do wysokości 3 / 5 wynagrodzenia.

 

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 3 600 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 3 600 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek:  300 zł (złożony PIT-2)
 • Stawka podatku 12%
 • Pracownik powyżej 26 lat, nie należy do PPK

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika:

 • składka emerytalna: 3 600 zł  x 9,76 % = 351,36 zł
 • składka rentowa: 3 600 zł x 1,5 % = 54 zł
 • składka chorobowa: 3 600 zł  x  2,45 % = 88,20 zł

suma: 493,56 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 3 600 zł – 493,56 zł = 3 106,44 zł  x 9 % = 279,58 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 3 600 zł – 493,56 zł = 3 106,44 zł – 250 zł = 2 856,44 = 2 856 zł (po zaokrągleniu)
 • 2 856 zł  x  12 % = 342,72 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę zmniejszającą: 300 zł

 • 342,72 zł – 300 zł = 43 zł  zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

Skala podatkowa w 2023 roku

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 3 600 zł.

3 600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 43 zł = 2 783,86 zł netto do wypłaty

 

V. Obliczamy potrącenie alimentacyjne

2 7873,86 zł x 3/5 = 1 670,32 zł

 

VI. Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty po potrąceniu alimentacyjnym

2 783,86 zł – 1 670,32 zł = 1 113,54 zł

 

Informacja o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments