Udzielanie urlopu wypoczynkowego zatrudnionym na część etatu

Poniżej przykłady obliczeń ilości dni urlopu wypoczynkowego w przeliczeniu na dni i godziny dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 1542 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 Kodeksu pracy).

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego (staż powyżej 10 lat), zatrudniony jest w  wymiarze 1 / 2  etatu i świadczy pracę po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu.

1 /  2 etatu x 26 dni = 13 dni urlopu wypoczynkowego co daje 104 godziny urlopu (13 dni x 8 godzin).

Mając na uwadze, że pracownik świadczy pracę po 4 godziny dziennie to z puli urlopowej za każdy dzień wykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy odjąć te 4 godziny. Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego oznacza udzielenie pracownikowi 26 dni (104 godziny : 4 godziny dziennie = 26 dni urlopu wypoczynkowego).

 

Przykład

Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego, zatrudniony w wymiarze 1 / 2 etatu świadczy pracę po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu.

1 / 2 etatu x 20 dni = 10 dni urlopu wypoczynkowego co daje 80 godzin urlopu ( 10 dni x 8 godzin).

Udzielając urlopu należy za każdy dzień z puli urlopowej odjąć 4 godziny. Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego oznacza udzielenie pracownikowi 20 dni ( 80 godzin : 4 godziny dziennie = 20 dni urlopu wypoczynkowego).

 

Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 Kodeksu pracy).

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu, zatrudniony na 1 / 4 etatu, świadczy pracę po 2 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu.
1 / 4 etatu x 26 dni = 6,5 dnia po zaokrągleniu 7 dni urlopu co daje 56 godzin ( 7 dni x 8 godzin). Udzielając urlopu na jeden dzień pracy należy z puli urlopowej odjąć 2 godziny. Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego oznacza udzielenie pracownikowi 28 dni urlopu (56 godzin : 2 godziny dziennie = 28 dni urlopu).

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu, zatrudniony na 3 / 4 etatu, świadczy pracę po 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
3 / 4 etatu x 26 dni = 19,5 dnia po zaokrągleniu 20 dni urlopu co daje 160 godzin ( 20 dni x 8 godzin). Udzielając urlopu na jeden dzień pracy należy z puli urlopowej odjąć 6 godzin. Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego oznacza udzielenie pracownikowi 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu, zatrudniony na 1 / 2 etatu świadczył pracę po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu w okresie od 01 lutego do 28 kwietnia 2016 r.
1 / 2 etatu x 26 dni = 13 dni urlopu.
3 / 12 x 13 =  3,25 = 4 dni urlopu  co daje 32 godziny (4 dni x 8 godzin). Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego oznaczało udzielenie pracownikowi 8 dni urlopu (32 godziny : 4 godziny pracy dziennie).  

 

Przeliczanie urlopu wypoczynkowego na godziny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments