Przeliczanie urlopu wypoczynkowego na godziny

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

W celu ustalenia puli godzin urlopu, należy pomnożyć wymiar przysługującego urlopu przez obowiązującą go normę czasu pracy 8 godzin albo inną normę dobową np. dla pracowników niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym, norma dobowa wynosi 7 godzin.

Wymiar rocznego urlopu w przeliczeniu na godziny dla całego etatu

  • 20 dni urlopu = 160 godzin (20 dni x 8 godzin)
  • 26 dni urlopu = 208 godzin (26 dni x 8 godzin)

Wymiar rocznego urlopu w przeliczeniu na godziny dla 1 / 2 etatu

  • 10 dni urlopu = 80 godzin ( 10 dni x 8 godzin)
  • 13 dni urlopu = 104 godziny (13 dni x 8 godzin)

 

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego (staż powyżej 10 lat), zatrudniony jest w  wymiarze 1 / 2  etatu i świadczy pracę po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. 1 / 2 etatu x 26 dni = 13 dni urlopu wypoczynkowego co daje 104 godziny urlopu (13 dni x 8 godzin). Mając na uwadze, że pracownik świadczy pracę po 4 godziny dziennie to z puli urlopowej za każdy dzień wykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy odjąć te 4 godziny. Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego oznacza udzielenie pracownikowi 26 dni (104 godziny : 4 godziny dziennie = 26 dni urlopu wypoczynkowego).

 Przykład

Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego, zatrudniony w wymiarze 1 / 2 etatu świadczy pracę po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. 1 / 2 etatu x 20 dni = 10 dni urlopu wypoczynkowego co daje 80 godzin urlopu ( 10 dni x 8 godzin).Udzielając urlopu należy za każdy dzień z puli urlopowej odjąć 4 godziny. Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego oznacza udzielenie pracownikowi 20 dni ( 80 godzin : 4 godziny dziennie = 20 dni urlopu wypoczynkowego).

Przykład     

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu co daje 208 godzin (26dni x 8 godzin), zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie skróconego tygodnia pracy, pracuje 4 dni w tygodniu, w poniedziałki i wtorki po 12 godzin, środy i czwartki po 8 godzin. Złożył wniosek o urlop wypoczynkowy od poniedziałku do środy tego samego tygodnia. Biorąc pod uwagę rozkład czasu pracy tego pracownika, od puli urlopowej 208 godzin odejmujemy 32 godziny za czas urlopu, tj.za poniedziałek i wtorek 2 x 12h + 8h za środę. Pracownikowi pozostanie do wykorzystania 176 godzin urlopu tj. 22 dni.

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu, zatrudniony na 1 / 4 etatu, świadczy pracę po 2 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. 1 / 4 etatu x 26 dni = 6,5 dnia po zaokrągleniu 7 dni urlopu co daje 56 godzin (7 dni x 8 godzin). Udzielając urlopu na jeden dzień pracy należy z puli urlopowej odjąć 2 godziny. Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego oznacza udzielenie pracownikowi 28 dni urlopu (56 godzin : 2 godziny dziennie = 28 dni urlopu).

Przykład

Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu, zatrudniony na 1 / 2 etatu świadczył pracę po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu w okresie od 01 lutego do 28 kwietnia 2016 r.
1 / 2 etatu x 26 dni = 13 dni urlopu. 3 / 12 x 13 =  3,25 = 4 dni urlopu  co daje 32 godziny (4 dni x 8 godzin). Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego oznacza udzielenie pracownikowi 8 dni urlopu (32 godziny : 4 godziny pracy dziennie).  

 

Udzielanie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

 

Udzielanie urlopu wypoczynkowego zatrudnionym na część etatu

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments