Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim – urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu z mocy prawa.

Przyczyny powodujące przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego wymienione w art. 166 Kodeksu pracy stanowią zamknięty katalog i należą do niego:

1) czasowa niezdolność do pracy w skutek choroby (chodzi o chorobę samego pracownika a nie członka jego rodziny),

2) odosobnienie w  związku z chorobą zakaźną,

3) odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

4) urlop macierzyński.

Przykład

Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego udzielonego na okres od 15 do 29 kwietnia 2016 r., stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 25 do 29 kwietnia 2016 r. Niezdolność do pracy spowodowała przerwanie urlopu wypoczynkowego. Za czas niezdolności do pracy pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe, natomiast niewykorzystane 5 dni urlopu wypoczynkowego udzieli np. w późniejszym terminie.

Po zakończonym okresie niezdolności do pracy pracownik nie może samodzielnie przedłużyć rozpoczętego już urlopu wypoczynkowego a przerwanego chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o okres tej niezdolności do pracy,  lecz obowiązany jest do uzyskania zgody pracodawcy na dalszą część urlopu oraz wypełnienia kolejnego wniosku urlopowego co równoznaczne jest z powrotem pracownika do pracy. Porównaj wyrok SN z dnia 5 grudnia 2000r. I PKN 121/00 jedynie zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. 

 

Za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego z powodu choroby uznaje się tylko te dni które dla pracownika byłyby dniami pracy gdyby z urlopu nie korzystał. Zgodnie z art. 1542 § 1  urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w  wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Z kolei wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

 

Przykład

Pracownikowi udzielono urlopu wypoczynkowego w okresie od 2 do 9 maja 2016 a w okresie od 4 do 9 maja był niezdolny do pracy z powodu choroby, pracownik świadczy pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie.

1/ niewykorzystany urlop z powodu choroby 4 dni,

2/ należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy za 6 dni niezdolności do pracy.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments