Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim – urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu z mocy prawa.

 

Przyczyny powodujące przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego wymienione w art. 166 Kodeksu pracy stanowią zamknięty katalog i należą do niego:

1) czasowa niezdolność do pracy w skutek choroby (chodzi o chorobę samego pracownika a nie członka jego rodziny),

2) odosobnienie w  związku z chorobą zakaźną,

3) powołanie na ćwiczenia wojskowe lub przeszkolenie wojskowe albo pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,

4) urlop macierzyński,

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

 

Przykład

Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego udzielonego na okres od 15 do 29 kwietnia 2022 r., stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 25 do 29 kwietnia 2022 r. Niezdolność do pracy spowodowała przerwanie urlopu wypoczynkowego. Za czas niezdolności do pracy pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe, natomiast niewykorzystane 5 dni urlopu wypoczynkowego udzieli w późniejszym terminie.

 

Po zakończonym okresie niezdolności do pracy pracownik nie może samodzielnie przedłużyć rozpoczętego już urlopu wypoczynkowego a przerwanego chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o okres tej niezdolności do pracy,  lecz obowiązany jest do uzyskania zgody pracodawcy na dalszą część urlopu oraz wypełnienia kolejnego wniosku urlopowego co równoznaczne jest z powrotem pracownika do pracy.

 

Za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego z powodu choroby uznaje się tylko te dni które dla pracownika byłyby dniami pracy gdyby z urlopu nie korzystał. Zgodnie z art. 1542 § 1  urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w  wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Z kolei wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

 

W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy przed korzystaniem z urlopu wypoczynkowego i trwania jej nadal w trakcie okresu urlopu wypoczynkowego – urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu z mocy prawa.

Przyczyny powodujące obligatoryjne przesunięcie nierozpoczętego urlopu wypoczynkowego na termin późniejszy wymienione zostały w art. 165 kodeksu pracy.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowa niezdolność do pracy w skutek choroby,

2) odosobnienie w  związku z chorobą zakaźną,

3) powołanie na ćwiczenia wojskowe lub przeszkolenie wojskowe albo pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,

4) urlop macierzyński,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

 

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego możne nastąpić:

  • na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami,
  • z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

 

Można udzielić bez sankcji mniej niż 14 dni urlopu wypoczynkowego

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments